Polipropylen i tworzywa sterynowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polipropylen i tworzywa sterynowe-opracowanie - strona 1 Polipropylen i tworzywa sterynowe-opracowanie - strona 2 Polipropylen i tworzywa sterynowe-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Polipropylen
Otrzymuje się go przez polimeryzację propylenu w obecności katalizatorów metalograficznych. Reakcja zachodzi w temperaturze około 100oC w środowisku ciekłych węglowodorów alifatycznych. W zależności od rodzaju katalizatora i warunków polimeryzacji otrzymuje się polimery o różnej budowie przestrzennej, a mianowicie: 1. polipropylen izotaktyczny, który dzięki uporządkowanej strukturze przestrzennej i wysokiemu stopniowi krystaliczności ma najlepsze właściwości mechaniczne oraz najwyższą odporność cieplną i z tego powodu jest stosowany najczęściej; 2. polipropylen ataktyczny - o nie uporządkowanej strukturze przestrzennej, posiadający właściwości podobne do gumy niewulkanizowanej; 3. polipropylen stereoblokowy - wykazujący właściwości pośrednie między polipropylenem izotaktycznym i ataktycznym. Polipropylen jest jednym z najlżejszych tworzyw sztucznych. W postaci naturalnej tworzywo to jest przeświecające i bez zapachu. Właściwości mechaniczne i cieplne polipropylenu zależą od stopnia krystaliczności polimeru, przy czym im jest on wyższy tym właściwości te są korzystniejsze. Odporność na uderzenia jest duża i dopiero nacięcie karbu na próbkach powoduje wyraśne jej obniżenie. W celu polepszenia właściwości mechanicznych i odporności cieplnej wprowadza się do polipropylenu napełniacze w ilości 10-40%, np. : włókno szklane, talk, kreda, kauczuk. Odporność polipropylenu na działanie czynników chemicznych jest bardzo dobra. W temperaturze pokojowej jest on praktycznie odporny na działanie kwasów, zasad i soli oraz rozpuszczalników organicznych. Mniejsza odporność na działanie czynników atmosferycznych powoduje, że polipropylen łatwiej ulega procesowi starzenia niż polietylen. Obojętność fizjologiczną oraz możliwość pracy ciągłej powyżej temperatury 100oC pozwalają na stosowanie polipropylenu do produkcji opakowań farmaceutycznych oraz elementów aparatury i sprzętu medycznego. Wysoką odporność chemiczną wykorzystuje się do wytwarzania urządzeń chemicznych oraz pojemników do przechowywania agresywnych chemikaliów. Dobre właściwości mechaniczne i cieplne polipropylenu zadecydowały o tym, że jest on stosowany z dużym powodzeniem w charakterze tworzywa konstrukcyjnego w przemyśle na elementy maszyn, osłony i obudowy. Dobre właściwości elektryczne w połączeniu z innymi właściwościami powodują, że polipropylen ma szerokie zastosowanie w przemyśle elektrycznym.
Tworzywa styrenowe
Tworzywa styrenowe należą obok poliolefin i PVC do podstawowych termoplastów o masowym zastosowaniu w różnych dziedzinach techniki i życia codziennego. O poważnej roli polistyrenu i jego pochodnych wśród tworzyw sztucznych zadecydowały następujące czynniki: - dobrze opanowane metody otrzymywania polimeru i względnie niska cena surowców wyjściowych; - dobre właściwości fizyczne i chemiczne;

(…)

…, w zależności od odmiany,następuje przejście w postać elastyczną. W wyższych temperaturach tworzywo staje się plastyczne,a następnie (310oC) zaczyna się proces jego depolimeryzacji. Pod względem właściwości elektrycznych można porównać polistyren S z tak doskonałymi elektrykami, jak kwarc, parafina, polietylen, czy teflon. Przenikalność elektryczna tego tworzywa posiada prawie stałą wartość w szerokim zakresie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz