Przetwórstwo tworzyw sztucznych

note /search

Pytania i odpowiedzi na kolokwium - Tworzywa sztuczne

 • Politechnika Wrocławska
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Pobrań: 882
Wyświetleń: 2317

Spis: 1) Co to są tworzywa sztuczne? 2) Co to jest polikodensacja? 3) Napisać mer polipropylenu. 4) Jaką funkcję pełnią stabilizatory? 5) Co to są elastomery? 6) Co to są termoplasty? Jak sprawdzić czy materiał jest termoplastyczy? 7) P...

Budowa i otrzymywanie polimerów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1701

Otrzymywanie polimerów Reakcje chemiczne otrzymywania polimerów, tj. wytwarzania syntetycznych związków wielkocząsteczkowych, nazywane są zwyczajowo polireakcjami. Rozróżnia się trzy rodzaje polireakcji, którymi są: polimeryzacja, polikondensacja, poliaddycja. Polimeryzacja jest procesem łączenia s...

Budowa wtryskarki-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2100

Budowa wtryskarki Współczesne wtryskarki są skomplikowanymi, wielofunkcyjnymi maszynami do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Ogólna budowa wszystkich ich typów (rys.1) jest podobna, ponieważ składają się one z pełniących tę sama rolę zespołów funkcyjnych (rys. 2). W zależności od rodzaju przetwarzan...

Forma wtryskowa-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1862

Forma wtryskowa Forma wtryskowa składa się przeważnie z dwóch podzespołów: podzespołu mocowanego do ruchomego stołu wtryskarki, zwanego podzespołem ruchomym, i podzespołu mocowanego do nieruchomego stołu wtryskarki, zwanego podzespołem nieruchomym. Podzespoły formy tworzą następujące części: gniazd...

Definicja klejenia - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1673

KLEJENIE Definicja klejenia Klejeniem nazywamy łączenie materiałów za pomocą kleju. Klej to substancja organiczna lub nieorganiczna mająca właściwości trwałego łączenia materiałów. Wielość tworzyw, ich różnorodność struktury, powierzchni i własności powodują, że ich klejenie nie jest proste. Niekt...

Nanoszenie powłok-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2639

NANOSZENIE POWŁOK Wiadomości ogólne Tworzywa można nanosić trwale na powierzchnię innych materiałów otrzymując z nich powłoki ochronne i dekoracyjne. Podczas nanoszenia powłokotwórcze tworzywo wejściowe może być w stanie: - stałym, - plastycznym, - ciekłym. W każdym jednak przypadku, aby wytworzyć...

Odmiany wtryskiwania-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1386

Odmiany wtryskiwania a. Wtryskiwanie tworzyw termoutwardzalnych- w czasie nagrzewania których zachodzą dwa przeciwdziałające sobie zjawiska: uplastycznianie i następnie stapianie oraz polimeryzacja, której skutkiem jest utwardzanie tworzywa....

Parametry procesu wtrysku-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2387

Parametry procesu wtrysku W prowadzeniu procesu dużą rolę odgrywa doświadczenie zarówno technologa ustalającego proces, jak i wtryskiwacza przestrzegającego ustaleń założonych w warunkach produkcyjnych. Do najważniejszych parametrów procesu wt...

Podział wytłaczarek-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1358

Podział wytłaczarek Podziału wytłaczarek można dokonać ze względu na różne kryteria. Poniżej przedstawiono podział ze względu na ilość ślimaków w wytłaczarce: Rys. 8. Podział wytłaczarek Wytłaczarki jednoślimakowe (klasyczne)              Wytłaczarki jednoślimakowe są najczęściej stosowane w wyt...

Polietylen-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1848

Polietylen W zależności od metody otrzymywania rozróżnia się dwa podstawowe typy polietylenu: 1. małej gęstości (wysokociśnieniowy) 2. dużej gęstości (niskociśnieniowy) Polietylen wysokociśnieniowy jest otrzymywany z etylenu w fazie gazowej pod...