Definicja klejenia - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja klejenia - wykład - strona 1 Definicja klejenia - wykład - strona 2 Definicja klejenia - wykład - strona 3

Fragment notatki:

KLEJENIE
Definicja klejenia
Klejeniem nazywamy łączenie materiałów za pomocą kleju. Klej to substancja organiczna lub nieorganiczna mająca właściwości trwałego łączenia materiałów. Wielość tworzyw, ich różnorodność struktury, powierzchni i własności powodują, że ich klejenie nie jest proste. Niektóre tworzywa mogą być klejone tylko z użyciem dodatkowych chemicznych, fizycznych lub mechanicznych środków i procedur. Istota klejenia oparta jest na dwu podstawowych zjawiskach. Są to:      Adhezja (przyczepność powierzchni granicznych) Kohezja (wewnętrzna wytrzymałość warstwy kleju)
Podstawy procesów klejenia
Kleje - podstawowym ich składnikiem jest spoiwo ( lepiszcze ), czyli substancja nadająca skleinie przyczepność do łączonych powierzchni i wymaganą wytrzymałość mechaniczną. Poza tym, kleje mogą zawierać substancje pomocnicze, jak rozpuszczalniki napełniacze itp. Kleje dzielimy według różnych kryteriów. Istotne znaczenie ma jednak z przetwórczego punktu widzenia podział klejów ze względu na: Do sporządzania klejów można używać tylko tych polimerów, które mają znaczną adhezje do materiałów łączonych i odpowiednią kohezje po utwardzeniu lub zestaleniu. Kleje muszą się odznaczać małym napięciem powierzchniowym w chwili zwilżania powierzchni materiału. Klejalność zwiększa obecność w kleju grup silnie polarnych. I tak: - w polimerach fenolowych i epoksydowych grupą silnie polarną jest grupa -OH - w polimerach mocznikowych i melaminowych takimi grupami są =CO i -NH2 - w polimerach poliestrowych grupą polarną jest -C-O- - w polimerach chlorokauczukowych C-CL Kleje dzielimy według różnych kryteriów. Istotne znaczenie ma jednak z przetwórczego punktu widzenia podział klejów ze względu na: Istotę przechodzenia ze stanu ciekłego lub plastycznego w stan stały - Kleje utwardzalne (zestalające się poprzez ochładzanie) - Kleje rozpuszczalnikowe (zastalające się na skutek odparowania lub absorpcji rozpuszczalnika) Temperaturę utwardzenia lub zestalenia - Kleje przechodzące w stan stały w temp. normalnej - kleje na zimno - Kleje przechodzące w stan stały w temp. podwyższonej (na ogół do 250 oC) - kleje na gorąco Stan skupienia przed powleczeniem powierzchni materiału - Kleje ciekłe - Kleje plastyczne - Kleje stałe (proszek, granulat, pałeczki, folie - błony) Wytrzymałość połączeń klejowych Wytrzymałość połączenia klejowego zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to: - rodzaj kleju - przygotowanie warstwy wierzchniej do łączenia - warunki utwardzenia lub zestalenia kleju - rozwiązania konstrukcyjne połączenia - wartość, sposób i czas działania obciążenia
Stosowanie obciążeń złącz klejowych
Na ogół połączenia klejowe wykazują największą wytrzymałość na ścinanie i odrywanie. Obciążenia oddzierające oraz zginające w przypadku połączeń doczołowych znacznie zmniejszają wytrzymałość połączeń. W związku z tym połączenia klejowe konstruuje się tak, aby przenosiły w największym stopniu obciążenia ścinające i odrywające, w najmniejszym zaś - oddzierające i zginające. Dąży się również do tego aby naprężenie w sklenie było jak najmniejsze. Można to osiągnąć przez:

(…)

… ) czy w inny sposób ( 0,05 Mpa ). Aby otrzymać prawidłowe sklejanie łączonych części należy przestrzegać podanych poniżej zaleceń: - powierzchnie wyczyścić z brudu, kurzu, resztek farby i innych ciał obcych - powierzchnie zmatowić przez szlifowanie papierem ściernym - powierzchnie gruntownie odtłuścić. Nadają się do tego np. aceton, alkohol, rozpuszczalnik nitro - powierzchnie klejone wysuszyć - przygotowanych do klejenia powierzchnie nie dotykać dla uniknięcia przeniesienia tłuszczu ze skóry na tworzywo - klej nanieść równomiernie i cienką warstwą - niedopuszczać do zabrudzenia brudem lub kurzem świeżo pokrytych klejem - prace takie jak szlifowanie itp. przerwać, do czasu aż uzyska się wystarczające połączenie
Klejenie tworzyw sztucznych
Praktycznie wszystkie dostępne obecnie tworzywa sztuczne można z powodzeniem łączyć…
tworzywa termoplastyczne można łączyć ze sobą za pomocą odpowiednich rozpuszcalników roztworów polimeru w rozpuszczalnikach lub kompozycji monomerów. W przypadku łączeń dwóch różnych tworzyw sztucznych zaleca się stosowanie roztworów polimerów w rozpuszczalnikach. Elementy z tworzyw sztucznych, którym nadano kształt w formach metalowych, należy zawsze płaskować lub szlifować w celu usunięcia środków…
… się za pomocą trzech podstawowych grup technologii: - łączenie za pomocą rozpuszczalników, - zastosowanie klejów w postaci cieczy, past lub błon, - spawanie na gorąco lub zgrzewanie. Niekrystaliczne, bezpostaciowe tworzywa termoplastyczne można łączyć ze sobą za pomocą odpowiednich rozpuszczalników roztworów polimeru w rozpuszczalnikach lub kompozycji monomerów. W przypadku łączenia dwóch różnych tworzyw…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz