Kleje poliuretanowe i epoksydowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kleje poliuretanowe i epoksydowe - wykład - strona 1 Kleje poliuretanowe i epoksydowe - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Kleje poliuretanowe i epoksydowe
Kleje poliuretanowe są na ogół dwuskładnikowe. Jednym ze składników jest elastomer poliuretanowy lub poliester, drugim izocyjaniany. Klej wiąże wskutek reakcji chemicznej zachodzącej między jego składnikami.
Spoiny wykonane z kleju poliuretanowego są bardzo elastyczne, odporne na działanie czynników atmosferycznych, wody, słabych kwasów i zasad, olejów, tłusz­czów i benzyny. Kleje te są palne i toksyczne.
Kleje epoksydowe są produkowane w postaci cieczy, proszku, błon lub past. Kleją na zimno lub na gorąco. Dają spoiny o dużej wytrzymałości mechanicznej, odporne na działanie wysokich temperatur, czynników atmosferycznych, wody, olejów, benzyny, wielu rozpuszczalników organicznych, rozcieńczonych kwasów i zasad. Najczęściej stosowane do łączenia drewna z metalem i tworzywami sztucz­nymi. Są również używane do naprawy połączeń w konstrukcjach już pracujących (iniekcja żywicami epoksydowymi).
Warunkiem uzyskania dobrej jakości spoin w elementach konstrukcyjnych prze­znaczonych do stosowania w budownictwie jest ścisłe przestrzeganie warunków technologii klejenia. Najczęściej stosowane są kleje epoksydowe, poliuretanowe i poliestrowe. Spo­śród stosowanych obecnie klejów w konstrukcjach mostowych z drewna klejonego powinny być używane tylko kleje rezorcynowe i fenolowo-rezorcynowe, ponieważ są one [3]:
• całkowicie wodoodporne,
• chemoutwardzalne,
• odporne na działanie zmiennych warunków atmosferycznych,
• wiążą w temperaturze 18°C, a podwyższona temperatura przyśpiesza wiązanie,
• wykonane z nich spoiny mają dużą wytrzymałość.
W polskiej normie [209] zaleca się stosowanie klejów mocznikowo-rezorcyno­wych, fenolowo-rezorcynowych i fenolowych do klejenia konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem i dopuszcza stosowanie klejów mocznikowych przy odpo­wiednim zabezpieczeniu spoin przed wilgocią. Konstrukcje narażone na zawilgo­cenie, w tym także mostowe, według tej samej normy, powinny być klejone za po­mocą klejów na bazie żywic fenolowo-rezorycynowo-formaldehydowych.
Obecnie panuje tendencja do łączenia procesów klejenia i impregnowania drewna.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz