Kleje i technologia klejenia - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kleje i technologia klejenia - wykład - strona 1 Kleje i technologia klejenia - wykład - strona 2 Kleje i technologia klejenia - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Kleje i technologia klejenia
Zastosowanie kleju do łączenia elementów drewnianych pozwala na uzyskanie konstrukcji sztywnych o bardzo różnorodnej formie oraz umożliwia tworzenia ele­mentów złożonych o najkorzystniejszym, z uwagi na nośność, przekroju po­przecznym.
Kleje stosowane w produkcji elementów klejonych warstwowo powinny speł­niać wiele wymagań. Najważniejsze z nich to [3], [10], [16], [25], [52]:
• krótki czas wstępnego utwardzania spoiny, wymagającego stałego docisku w temperaturze 18 w 20°C,
• duża wytrzymałość mechaniczna i trwałość spoiny,
• brak uszkodzeń tkanki drzewnej przez składniki kleju,
• odporność na działanie warunków atmosferycznych, a przede wszystkim od­porność na działanie wody i wilgoci oraz wyższej (do 80°C) temperatury,
• odporność na działanie grzybów i pleśni oraz brak reakcji na działanie impre­gnatów używanych do zabezpieczania elementów klejonych,
• mała zależność jakości połączenia od wilgotności drewna w czasie klejenia.
Kleje stosowane w konstrukcjach drewnianych nie powinny zwiększać palności drewna oraz wywierać ujemnego wpływu na tkanki drewna, Ponadto kleje powin­ny charakteryzować się:
• dużą trwałością i możliwością przechowywania w normalnych warunkach,
• łatwym do przyrządzenia i mechanicznego nanoszenia,
• długim okresem użytkowania gotowego kleju,
• niewystępowaniem w kleju składników silnie toksycznych,
• odpornością na zmęczenie.
Do klejenia elementów konstrukcji drewnianych od dawna byty stosowane na­stępujące rodzaje [10], [25]:
Klej kazeinowy składa się z kazeiny (produkt powstający w wyniku przetwarza­nia mleka) i wody oraz wodorotlenku wapnia i sodu. Kleje kazeinowe są odporne na wysoką temperaturę, a spoiny wykonane z tego kleju w stanie suchym mają znaczną wytrzymałość. Dużą część swej wytrzymałości złącze wykonane przy uży­ciu kleju kazeinowego traci w przypadku poddania go działaniu wody lub wilgoci. Poza tym w środowisku wilgotnym w złączach klejonych jest możliwy rozwój mi­kroorganizmów, co w konsekwencji może doprowadzić do zniszczenia złącza. Kle­je kazeinowe mogą być stosowane tylko do połączeń zabezpieczonych przed zawil­goceniem i korozją biologiczną. Kleje te nie są obecnie używane do wykonywania złączy w konstrukcjach drewnianych.
Klej z żywe fenolowych. Kleje te otrzymywane z produktów, których głównym składnikiem jest fenol i formaldehyd, znane są od dawna w technice klejenia drewna. Stosuje się je jako łącznik w konstrukcjach warstwowych w temperaturze 135 + 140oC, przy jednoczesnym ściskaniu prasami [10]. Można je podzielić na dwie grupy:

(…)

…-dowych, są łatwo palne, natomiast wodne roztwory tych żywic są niepalne. Wszyst­kie wymienione kleje są silnie toksyczne. Produkowane kleje fenolowe różnią się właściwościami i zakresem stosowania. Najczęściej są używane klej AG i żywica AW. Do produkcji sklejki wodoodpornej i płyt pilśniowych stosuje się poza tym kleje Rezokol i Rezokol 33.
Klej AG jest stosowany w elementach konstrukcji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz