Mosty drewniane

note /search

Łączenie elementów z kompozytów polimerowych z elementami drewnianymi...

 • Politechnika Warszawska
 • Mosty drewniane
Pobrań: 42
Wyświetleń: 497

Łączenie elementów z kompozytów polimerowych z elementami drewnianymi Przyklejenie elementu kompozytowego do powierzchni drewnianej wymaga odpo­wiednich przygotowań. Po pierwsze, powierzchnia drewniana musi być płaska, nie zniszczona przez czynniki atmosferyczne i czysta. Spełnienie tych wymagań je...

Łożyska

 • Politechnika Warszawska
 • Mosty drewniane
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1995

Łożyska Z przęseł mostów drewnianych trzeba przenieść na podpory różnie skierowane siły, takie jak: • reakcje wywołane ciężarem własnym i obciążeniem użytkowym, • siły wywołane hamowaniem taboru na moście, działające wzdłuż mostu, • poziome siły działające w poprzek mostu wywołane parciem wiatru...

Śruby i ściągi śrubowe

 • Politechnika Warszawska
 • Mosty drewniane
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1547

Śruby i ściągi śrubowe - są podstawowymi łącznikami stosowanymi do scalania elementów klejonych (rys. 3.46c, 3.47b, c, d, i 333) [25J, [31], [32],"[86], [112]. Za­leżnie od wielkości i rodzaju sił działających na połączenie, śruby mogą być wyko­rzystane jako łączniki podstawowe (np. przy mocowa...

Podstawy analizy statycznej i dynamicznej konstrukcji mostów drewniany...

 • Politechnika Warszawska
 • Mosty drewniane
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1358

Podstawy analizy statycznej i dynamicznej konstrukcji mostów drewnianych Uwagi wstępne Projektowanie mostów drewnianych ogólnie z drewna klejonego, w Polsce jest utrudnione z powodu nienadążania norm za postępem w metodach obliczenio­wych. Istnieją wprawdzie normy PN-92/S-10080 [207] i PN-93/S-100...

Pomosty

 • Politechnika Warszawska
 • Mosty drewniane
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1764

Pomosty Część mostu, spoczywającą bądź to bezpośrednio na belkach głównych, bądź to po­średnio na poprzecznicach oraz podłużnicach i służącą do utworzenia płaszczyzny, po której porusza się obciążenie użytkowe ruchome, nazywamy pomostem (rys. 5.5). Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi pomostu w...

Produkcja elementów klejonych

 • Politechnika Warszawska
 • Mosty drewniane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1148

Produkcja elementów klejonych Produkcja elementów klejonych warstwowo jest całkowicie zmechanizowana, a nie­które operacje są zautomatyzowane [3], [16]. Można wyróżnić fazy produkcji: a) wstępne sortowanie tarcicy - kontrola jakości tarcicy pod względem liczby i wielko­ści sęków, pęcherzy żywiczny...

Projektowanie pomostów z drewna sprężonego

 • Politechnika Warszawska
 • Mosty drewniane
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

Projektowanie pomostów z drewna sprężonego Projektowanie pomostów sprężonych jest względnie proste po przyjęciu założenia, że obciążenie kołem pojazdu rozkłada się na szerokości kilku sąsiednich bali. Wte­dy pomost pracuje jak belka i w związku z tym konieczne jest sprawdzenie naprę­żeń normalnych ...

Przewodność i rozszerzalność cieplna

 • Politechnika Warszawska
 • Mosty drewniane
Pobrań: 70
Wyświetleń: 854

Przewodność i rozszerzalność cieplna Drewno cechuje się niską przewodnością cieplną. Przewodność ta zależy od gatun­ku drewna, jego wilgotności i kierunku przewodzenia. Przewodność wzdłuż włó­kien jest dwukrotnie wyższa niż w poprze...

Przyczółki kaszycowe

 • Politechnika Warszawska
 • Mosty drewniane
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2422

Przyczółki kaszycowe Tam, gdzie nie można wbić pali, np. gdy dno rzeki jest kamieniste lub skaliste, można zastosować podpory kaszycowe [45]. Kaszyca jest konstrukcją, której ścia­ny są wykonane z okrąglaków i tworzą zrąb w kształcie skrzynki. ...

Wpływ obciążeń pojazdami

 • Politechnika Warszawska
 • Mosty drewniane
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

Wpływ obciążeń pojazdami Oddziaływania dynamiczne wywołane ruchem pojazdów są jednym z czynników decydujących o pracy i trwałości konstrukcji, w szczególności drewnianej. Należy zaznaczyć, że do tej pory w wielu krajach pomijano lub pomniejszano wpływ oddziaływań dynamicznych na pracę mostów drewni...