Podstawy analizy statycznej i dynamicznej konstrukcji mostów drewnianych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy analizy statycznej i dynamicznej konstrukcji mostów drewnianych - strona 1 Podstawy analizy statycznej i dynamicznej konstrukcji mostów drewnianych - strona 2 Podstawy analizy statycznej i dynamicznej konstrukcji mostów drewnianych - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy analizy statycznej i dynamicznej konstrukcji mostów drewnianych
Uwagi wstępne
Projektowanie mostów drewnianych ogólnie z drewna klejonego, w Polsce jest utrudnione z powodu nienadążania norm za postępem w metodach obliczenio­wych. Istnieją wprawdzie normy PN-92/S-10080 [207] i PN-93/S-10082 [208], ale dotyczą one projektowania konstrukcji mostów z drewna litego.
W wielu krajach normy nadążają za postępem technicznym [286] -f- [310], jed­nak i one w obliczu wprowadzania do stosowania norm europejskich tzw. eurokodów w ciągu kilku nadchodzących lat przestaną być aktualne. Dlatego w niniejszej książce zdecydowano się przedstawić jedynie metody obliczeń zawarte w EN 1995 [216], [217], [218]. Zaprezentowane w niej podejście oparto na przekonaniu, że tylko poprzez standaryzację rozwiązań można uczynić te konstrukcje konkurencyj­nymi w stosunku do betonowych c z j talowy h itąd, 11 ; żn a w niej znaleźć także rekomendacje dotyczące rozpiętości przęseł i tolerancji wymiarów elementów kon­strukcyjnych. W normach tych podano również wymagania związane z zabezpie­czeniem drewna przed różnymi rodzajami uszkodzeń. Na wyróżnienie zasługuji także fakt wprowadzenia jako jednego ze stanów granicznych użytkowałności ko­nieczności spełnienia warunku opisującego dopuszczalny poziom drgań własnych konstrukcji, w tym i połączeń elementów. Nowatorskie jest też wprowadzenie za­sad uwzględniania zmęczenia konstrukcji i/lub jej elementów oraz opis zasad pro­jektowania „trwałościowego".
Norma EN 1995 składa się z trzech części. Jej część EN 1995-1-1 [216] ujmuje ogólne zasady projektowania oraz przedstawia procedury obciążeń konstrukcji budynków i innych obiektów (z wyjątkiem mostów) wykonanych z drewna litego, materiałów drewnopochodnych, a także drewna klejonego z zastosowaniem łącz­ników kimvcznych mechanicznych czy klejów. W procedurach wy korzystano me­todę stanów granicznych zarówno nośności jak i użytkowania, uwzględniając za­gadnienia trwałości. Natomiast problem uwzględniania odporności ogniowej znalazł swój wyraz w EN 1995-1-2 [217]. Problematyka ta w ograniczonym zakresie dotyczy mostów i dlatego tylko jej najbardziej przydatne fragmenty przedstawiono w rozdziale 12 o ochronie przeciwpożarowej. Należy nadmienić, że problem zabezpieczenia przeciwpożarowego w dużej mierze sprowadza się do takiego zaprojektowania konstrukcji, aby jej trwałość ogniowa była na tyle długa, żeby umożliwiła ewaku­ację łudzi z obiektu. W przypadku pożarów mostów problem ten praktycznie nie wstępuje, bowiem są to obiekty otwarte i ewakuacja łudzi z mostu jest względnie łatwa.
Między innymi dlatego w normie EN 1995-2 [218] dotyczącej wyłącznie pro­jektowania mostów drewnianych nie ma odniesienia do projektowania ogniowego.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz