Połączenia i styki z udziałem łączników - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Połączenia i styki z udziałem łączników - wykład - strona 1 Połączenia i styki z udziałem łączników - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Połączenia i styki z udziałem łączników
Uwagi ogólne
Projektowanie połączeń i styków w konstrukcjach drewnianych może odbywać się na dwa sposoby. Albo zgodnie z zasadami podanymi w EN 1995-1-1 [216] oraz EN 1995-2 [218] albo po przeprowadzeniu badań zgodnie z EN 1075 [260], EN 1380 [265], EN 1381 [266], EN 26891 [284] i EN 28970 [285]. Nośność charakterystyczną i sztyw­ność połączeń wyznacza się na podstawie wyników badań na ściskanie i rozciąganie.
Stosuje się wiele rodzajów połączeń i łączników. Norma EN 1995-2 w rozdzia­le 8.1 [218] określa rodzaje łączników, których nie wolno stosować w połączeniach elementów konstrukcyjnych mostów drewnianych. Zalicza się do nich:
• gwoździe obciążone osiowo, tzw. „zszywki",
• łączniki w postaci metalowych płyt z otworami.
Osobnym problemem są łączniki zapewniające zespolenie w konstrukcjach typu drewno-beton. Problem ten omówiono w rozdziale 6.2.3, 6.2.4 i 6.2.5, a także w punktach 8.3.3 i 8.3.4. Należy zaznaczyć, że zalecenia EN 1995-2 [218] nie wy­kluczają stosowania innych rodzajów łączników. Zagadnienie zespolenia drewna z betonem nie jest w pełni rozwiązane i w związku z tym należy spodziewać się korekt w EN 1995-2 [218] po zdobyciu większych doświadczeń na temat trwałości proponowanych rozwiązań.
Połączenia z udziałem łączników wielokrotnych
Warunkiem podstawowym jest, aby w jednym połączeniu stosowano tylko jeden ro­dzaj łączników, tzn. o jednakowych wymiarach, wykonanych z takiego samego mate­riału, więc mających jednakową nośność. Dopuszcza się sytuację, w której nośność całego połączenia może być mniejsza niż suma nośności poszczególnych łączników.
Dla jednego rzędu łączników ułożonych równolegle do włókien efektywna no­śność charakterystyczna równolegle do rzędu powinna być określana ze wzoru
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz