Produkcja elementów klejonych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Produkcja elementów klejonych - strona 1 Produkcja elementów klejonych - strona 2 Produkcja elementów klejonych - strona 3

Fragment notatki:

Produkcja elementów klejonych
Produkcja elementów klejonych warstwowo jest całkowicie zmechanizowana, a nie­które operacje są zautomatyzowane [3], [16]. Można wyróżnić fazy produkcji:
a) wstępne sortowanie tarcicy - kontrola jakości tarcicy pod względem liczby i wielko­ści sęków, pęcherzy żywicznych, spękań itp., usuwanie niedopuszczalnych wad drewna,
b) suszenie i sezonowanie tarcicy - suszenie odbywa się w sterowanych automa­tycznie suszarniach, w których układa się tarcicę w sztaplach z przekładkami; wysuszony materiał jest składowany w klimatyzowanym pomieszczeniu przez okres co najmniej dwóch dni; w procesie suszenia często powstają nowe wady, c) zasadnicze sortowanie tarcicy pod kątem występowania pęcherzy żywicznych, spękań, nadmiernych krzywizn warstw itp. przy jednoczesnej kontroli wilgotno­ści; usuwanie tarcicy nie spełniającej wymagań technologicznych - sortowanie
1 kontrola jakości jest wykonywana w dużej mierze automatyczne,
d) sklejanie desek na długości - frezowanie wczepów, nanoszenie kleju oraz łącze­nie desek na długości - proces ten jest całkowicie zautomatyzowany,
e) struganie i kompletowanie desek - każde pasmo jest strugane czterostronnie, a następnie przycinane poprzecznie zgodnie z zaprogramowanymi ostateczny­mi wymiarami wyrobu; kompletowanie desek polega na ułożeniu ich warstwami tak jak mają pracować w elemencie konstrukcyjnym (tarcica wyższej jakości układana jest w warstwach zewnętrznych - strefach rozciąganych),
f) nakładanie kleju - klej jest nakładany jednostronnie przez polewanie przesuwa­jących się desek,
g) klejenie desek pod ciśnieniem - pokryte klejem deski są umieszczane w kozłach klejarskich (stanowiących łoże prasy), których regulacja stwarza możliwości uzy­skiwania różnorodnych kształtów elementów; klejenie odbywa się pod ciśnie­niem 0,6 1,2 MPa przez 8 w 12 godzin,
h) struganie gotowych elementów - po wyjściu z prasy elementy składuje się przez
2 w 4 doi do ostatecznego stwardnienia kleju, a następnie struga się na strugar­ce obrotowej,
i) prace wykończeniowe - polegają na; przycięciu końcówek elementów, montażu okuć, malowaniu i przygotowaniu do transportu - są wykonywane ręcznie.
O jakości otrzymanego wyboru decyduje wiele czynników, w tym przede wszystkim:
• jakość drewna,
• jakość przygotowania do klejenia tarcicy,
• wymiary desek,
• sposób ułożenia desek w elemencie konstrukcyjnym,
• ścisłe przestrzeganie reżimu technologicznego.
3.7.3. Tarcica na elementy klejone warstwowo
Największą trudnością przy projektowaniu i budowie konstrukcji drewnianych jest niejednorodność materiału. Rozrzuty właściwości mechanicznych i fizycznych drew­na są znaczące w zależności od jego gatunku jak i w obrębie jednego gatunku. Znaczne są także rozrzuty w przypadku poszczególnych sztuk tarcicy wyciętych z tej samej kłody. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz