Drewno klejone warstwowo - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Drewno klejone warstwowo - wykład - strona 1 Drewno klejone warstwowo - wykład - strona 2 Drewno klejone warstwowo - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Drewno klejone warstwowo
Uwagi wstępne
Pod pojęciem drewna klejonego warstwowo należy rozumieć element konstrukcyj­ny uformowany przez zestawienie warstw tarcicy równolegle do przebiegu włó­kien. Rozróżnia się dwie kategorie drewna klejonego warstwowo.
Pierwszy typ to jednorodne drewno klejone warstwowo, którego przekrój po­przeczny tworzą warstwy tarcicy jednakowej jakości (klasy wytrzymałości) i tego samego gatunku botanicznego lub kombinacji gatunków. Druga kategoria to kom­binowane drewno klejone warstwowo, którego przekrój poprzeczny tworzą we­wnętrzne i zewnętrzne warstwy tarcicy różnych jakości (klas wytrzymałości) tegosamego gatunku botanicznego lub kombinacji tych gatunków. W ramach tych dwóch kategorii rozróżnia się jeszcze drewno klejone warstwowo o spoinach poziomych. Tał: ie elementy są zginane pod obciążeniem siły przyłożonej prostopadłe do szer­szej płaszczyzny sklejanej tarcicy.
Historia konstrukcji budowlanych z drewna klejonego sięga początku XX wie­ku, kiedy to niemiecka firma HETZER inżyniera Otto Hetzeha zastosowała po raz pierwszy na europejskim rynku pierwszą belkę z drewna klejonego wykonaną przy użyciu kleju kazeinowego.
W Stanach Zjednoczonych ta technologia zaczęła rozwijać się z początkiem lat trzydziestych. Od tego czasu powstała na całym świecie przy zastosowaniu tej tech­nologii olbrzymia ilość różnego typu obiektów takich, jak: mosty, hale sportowe, targowe i wystawiennicze, kościoły, kryte pływalnie itp.
Ostatnio znacznie wzrosło zainteresowanie drewnem klejonym jako materia­łem konstrukcyjnym w mostownictwie dzięki [3], [16]:
• produkcji wodoodpornych klejów,
• rozwojowi technologii klejenia na zimno pod ciśnieniem,
• możliwości automatycznego sortowania drewna,
• możliwości automatycznego usuwania wad występujących w tarcicy,
• rozwojowi w zakresie środków ochrony drewna.
Zastosowanie częściowo zautomatyzowanych linii produkcyjnych pozwoliło na przemysłową produkcję wielkowymiarowych elementów konstrukcyjnych z drew­na klejonego, o zróżnicowanych kształtach i dowolnym schemacie statycznym.
Konstrukcje klejone w porównaniu z konstrukcjami z drewna litego są bardziej ekonomiczne pod względem zużycia drewna.
Ta technologia powoduje, że drewno klejone ma znaczną przewagę nie tylko nad drewnem litym, ale również nad innymi materiałami konstrukcyjnymi takimi jak stal, beton, czy aluminium. Obiekty wzniesione z wykorzystaniem tych kon­strukcji spełniają najważniejsze kryteria współczesnego budownictwa. Są estetycz­ne, ekologiczne i ekonomiczne. Dominanta elementów z naturalnego drewna stwa­rza przyjazne człowiekowi środowisko.
Elementy klejone można łączyć z innymi materiałami tworząc konstrukcje hy-b Poza elementami prostymi można uzyskać również elementy o kształcie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz