Mosty drewniane - strona 2

note /search

Wpływ obciążeń tłumem pieszych

 • Politechnika Warszawska
 • Mosty drewniane
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

Wpływ obciążeń tłumem pieszych Do niedawna obciążenie tłumem pieszych było traktowane jako statyczne. Jednak rozwój konstrukcji kładek dla pieszych, w tym także o konstrukcji drewnianej spo­wodował, że pojawiła się konieczność uwzględnienia podczas...

Wpływ oddziaływania wiatru

 • Politechnika Warszawska
 • Mosty drewniane
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

Wpływ oddziaływania wiatry Wiatr jest obciążeniem użytkowym, którego intensywność zmienia się w czasie. To oddziaływanie jest najczęściej klasyfikowane jako krótkotrwałe. Podstawowy­mi miarami określającymi je są prędkość i ciśnienie wiatru. Do tego należy dodać jeszcze czynniki trudno mierzalne, z...

Współczesne metody badań nieniszczących drewna

 • Politechnika Warszawska
 • Mosty drewniane
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1918

Współczesne metody badań nieniszczących drewna Tomografia ultradźwiękowa, umożliwia odwzorowanie czasu przepływu impulsu ultradźwiękowego i pozwala uzyskać obraz rozkładu szybkości ultradźwię...

Współczesne mosty drewniane cz 1

 • Politechnika Warszawska
 • Mosty drewniane
Pobrań: 119
Wyświetleń: 966

Współczesne mosty drewniane cz 1 Współczesne konstrukcje mostów drewnianych różnią się od tradycyjnych przede wszystkim rodzajem stosowanych materiałów. O ile do budowy tych ostatnich sto­sowano w zasadzie tylko drewno lite. choć z czasem pojawiły się także elementy stalowe, o tyle obecnie materiał...

Współczesne mosty drewniane cz 2

 • Politechnika Warszawska
 • Mosty drewniane
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

Współczesne mosty drewniane cz 2 Typowe przekroje poprzeczne dźwigarów z drewna klejonego warstwowo po­kazano na rys. 3.32 w rozdziale 3.7.8 [3], a także w dalszych częściach rozdziału 6. Od lat 70. XX wieku rozwija się także technologia drewna klejonego tzw. SCL. Obecnie znane są jej dwie odmiany...

Współczesne mosty drewniane cz. 3

 • Politechnika Warszawska
 • Mosty drewniane
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763

Współczesne mosty drewniane cz 3 Podstawowym zadaniem stosowanych łączników jest trwałe i nieodkształcalne połączenie elementów. Niezależnie od rodzaju połącze­nia muszą one spełniać kryteria bezpiecznego przenoszenia sil w złączu oraz elimi­nacji łub ograniczenia wzajemnych przemieszczeń łączonych...

Współczynnik sprężystości podłużnej

 • Politechnika Warszawska
 • Mosty drewniane
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1281

Współczynnik sprężystości podłużnej Współczynnik sprężystości podłużnej (moduł Younga) jest to współczynnik pro­porcjonalności między odkształceniem jednostkowym e a wywołu...

Wymagania stosowane w odniesieniu do elementów i konstrukcji z drewna ...

 • Politechnika Warszawska
 • Mosty drewniane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

Wymagania stosowane w odniesieniu do elementów i konstrukcji z drewna litego, klejonego i materiałów drewnopochodnych Uwagi wstępne Analiza statyczno-wytrzymałościowa mostów drewnianych w zakresie stanów gra­nia nych nośności w zasadzie nie odbiega od wykonywanej dla konstrukcji ogólno­budowlanych...

Wytrzymałość długotrwała i zmęczeniowa drewna

 • Politechnika Warszawska
 • Mosty drewniane
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1351

Wytrzymałość długotrwała i zmęczeniowa drewna Wytrzymałość długotrwała drewna Wytrzymałość długotrwała drewna jest znacznie niższa niż doraźna. Zależność między czasem działania obciążenia i wytrzymałością na zginanie pokazano na rys. 3.6 i 3.7. Według [3] po 10 latach wynosi ona około 60% wytrzym...