Współczesne mosty drewniane cz. 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczesne mosty drewniane cz. 3 - strona 1 Współczesne mosty drewniane cz. 3 - strona 2 Współczesne mosty drewniane cz. 3 - strona 3

Fragment notatki:

Współczesne mosty drewniane cz 3
Podstawowym zadaniem stosowanych łączników jest trwałe i nieodkształcalne połączenie elementów. Niezależnie od rodzaju połącze­nia muszą one spełniać kryteria bezpiecznego przenoszenia sil w złączu oraz elimi­nacji łub ograniczenia wzajemnych przemieszczeń łączonych elementów. Trwałość połączeń nie może być mniejsza niż trwałość konstrukcji. Można je podzielić na trzy kategorie: ciesielskie, mechaniczne i klejone.
Połączenia ciesielskie niczym nie różnią się od połączeń stosowanych w mo­stach z drewna litego. Tym niemniej ze względów trwałościowych, praktycznie zre­zygnowano ze stosowania tych połączeń. Obecnie najbardziej rozpowszechnione są połączenia mechaniczne realizowane za pomocą blach i kształtowników (naj częściej kątowników), a łącznikami są gwoździe, wkręty do drewna, trzpienie, pier­ścienie i wkładki zębate.
Natomiast połączenia klejone różnią się między sobą przede wszystkim rodza­jem stosowanego kleju, ale także technologią procesu sklejania.
Odrębnym zagadnieniem jest zespolenie pomostu betonowego z belkami z drewna klejonego. Najczęściej stosowane łączniki to stalowe pręty zbrojeniowe, aczkolwiek montuje się czasami sworznie stalowe.
Elementy wyposażenia bardzo często są projektowane indywidualnie dla kon­kretnego obiektu. Muszą one spełniać generalne wymogi odnoszące się do wszyst­kich kategorii mostów, ale jednocześnie zachować specyfikę wynikającą z faktu, że instalowane są na moście drewnianym. Dotyczy to np. połączeń poręcz}' i barier ochronnych z pomostem, masztów oświetleniowych, mocowania konstrukcji wsporczych dla obcych instalacji czy doboru odpowiedniego typu izolacji i nawierzchni.
O wyborze rodzaju pomostu najczęściej decyduje rodzaj nawierzchni. W przy­padku nawierzchni drewnianych pomost może być wykonany z dyliny. Stosuje się wówczas dwie warstwy dyliny: nośną oraz ścieralną.
Jeśli planuje się zastosowanie nawierzchni asfaltowej to wtedy płyta pomostu może być w postaci:
• płyt sklejonych z desek,
• dyliny drewnianej ustawionej na sztorc,
• płyty żelbetowej zespolonej z dźwigarami drewnianymi,
• płyty żelbetowej ułożonej na dylinie drewnianej ustawionej na sztorc. Każde rozwiązanie ma wady i zalety, które zostały omówione w rozdziale 7.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz