Mosty z dźwigarami stalowymi i drewnianymi pomostami klejonymi - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mosty z dźwigarami stalowymi i drewnianymi pomostami klejonymi - wykład - strona 1 Mosty z dźwigarami stalowymi i drewnianymi pomostami klejonymi - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Mosty z dźwigarami stalowymi i drewnianymi pomostami klejonymi
Pomosty z drewna klejonego są stosowane przede wszystkim w połączeniu z dźwi­garami z drewna klejonego. Tym niemniej występują sytuacje, szczególnie przy modernizacji i rehabilitacji mostów o dźwigarach stalowych, kiedy łączy się te dwa materiały. Propozycję takiego rozwiązania przedstawiono na rys. 6.164 [179]. Przy­pomina ono połączenie prefabrykowanej płyty betonowej z blachownicą. Stalowy trzpień jest przyspawany do górnego pasa blachownicy. W panelach drewnianych wykonano otwory, w których mieszczą się wymienione łączniki zespolenia. Należy zauważyć, że otwory te są wycinane przed wykonaniem impregnacji drewnianych paneli. Otwory są następnie wypełniane rzadką zaprawą z żywic epoksydowych, która ma dodatkowo własności samopoziomujące. Pełną wytrzymałość osiąga wy­pełniacz po trzech dniach, przy czym tempo zależy od temperatury, w której doj­rzewa. Zapobiega on wyrywaniu stalowego łącznika z wypełniacza i odrywaniu od pasa blachownicy, a także zespala pomost drewniany z dźwigarem stalowym.
Wyniki badań laboratoryjnych potwierdzają oczekiwaną efektywność opisane­go rodzaju połączenia w przypadku obciążeń statycznych i pracujących na odrywa­nie. Jednak dopiero zastosowanie go na obiektach rzeczywistych pokaże realną wartość rozwiązania. Szczególnie ważne będzie określenie „odpowiedzi" na od­działywania dynamiczne i w konsekwencji ocena trwałości. Należy zaznaczyć, że autorom książki nie udało się znaleźć obiektu mostowego zbudowanego z wyko­rzystaniem tej technologii.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz