Mosty z dźwigarami stalowymi i drewnianymi pomostami sprężonymi - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mosty z dźwigarami stalowymi i drewnianymi pomostami sprężonymi - wykład - strona 1 Mosty z dźwigarami stalowymi i drewnianymi pomostami sprężonymi - wykład - strona 2 Mosty z dźwigarami stalowymi i drewnianymi pomostami sprężonymi - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Mosty z dźwigarami stalowymi i drewnianymi pomostami sprężonymi
Pomosty z drewna klejonego są zwykle układane na dźwigarach stalowych w kie­runku prostopadłym do ich osi. Wtedy współczynnik sprężystości drewna w kie­runku poprzecznym, w pomoście współpracującym z dźwigarami jest bardzo mały. To było powodem, że do tej pory takich rozwiązań konstrukcyjnych spotykało się niewiele.
Współczynnik sprężystości drewna w kierunku podłużnym ma znacznie więk­szą wartość, dlatego zaczęto rozwijać konstrukcje zespolone typu drewno-stal, w których warstwy laminatu drewnianego biegną równolegle do osi dźwigarów. W takim przypadku pomost jest sprężany prętami stalowymi w kierunku po­przecznym. Natomiast zespolenie między takim pomostem a dźwigarami jest realizowane za pomocą stalowych bolców obetonowanych tworzących masywne trzpienie.
Przykład omawianej konstrukcji pokazano na rys. 6.159 -r 6.161 [56]. Jest to most przez rzekę North Pagwachewan w północnej części prowincji Ontario w Ka­nadzie. Znajduje się on w ciągu Transcanadian Highway, w na tyle odległym rejo­nie, że wykonanie betonowych płyt pomostu jest nieekonomiczne. Most został oddany do użytku w 1993 roku.
Konstrukcja nośna mostu składa się z pięciu, swobodnie podpartych dźwiga­rów blachownicowych, o rozpiętości 50,75 m rozstawionych w poprzek co 2,5 m. Ich wysokość jest stała na długości i wynosi 1800 mm. W środku przęsła (na długo­ści 25 m) szerokość pasów wynosi 659 mm. a we fragmentach końcowych 575 mm. Pomost, ma wysokość 286 mm.
Na rys. 6.162 pokazano widok pomostu od spodu. Deski pomostu biegną w kie­runku podłużnym do osi mostu i są podparte zarówno przez dźwigary jak i przez rozstawione co 7,25 m ramy stalowe wykonane z dwuteownika 310 z wyjątkiem podporowych zrobionych z dwuteownika 700. Słupy i rygiel takiej ramy są stężone za pomocą ceowników. Ramy poprzeczne są połączone z dźwigarami za pomocą śrub tworząc ruszt. Podobna konstrukcja jest zainstalowana na wsporniku pod-chodnikowym.
Pomost ułożono na dźwigarach i ramach kontrolując położenie poziomych otwo­rów, przez które potem trzeba przeprowadzić pręty sprężające. Po złożeniu i pre­cyzyjnym ustawieniu pomostu wywiercono w środkowym dźwigarze otwory o śred­nicy 0 250 mm w miejscach pokazanych na rys. 6.161. W każdym z otworów umies/.o :• stalowych trzpieni o średnicy 19 mm i długości 200 mm i przyspawano je do pasa górnego blachownicy. Na koniec wypełniono otwory bezskur-czową zaprawą cementową zbrojoną włóknami i siatką stalową tworząc zespalający.
Kolejny etap bodowy mostu polegał na sprężeniu w poprzek prętami spręża ją cymi całego pomostu w dwóch etapach. Potem, po około tygodniu od wykon, drugiego sprężania, , ino trzpienie na pozostałych czterech dźwigarach. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz