Mosty z dźwigarami blachownicowymi - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mosty z dźwigarami blachownicowymi - wykład - strona 1 Mosty z dźwigarami blachownicowymi - wykład - strona 2 Mosty z dźwigarami blachownicowymi - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Mosty z dźwigarami blachownicowymi
Jednym z bardziej znanych mostów w tej kategorii był most w Wyszogrodzie [194], Został zbudowany w czasie I wojny światowej (w 1916 roku) przez Niemcówz 34 przęseł blachownicowych o rozpiętości po 20 m, z 2 przęseł zwodzonych o rozpiętości 20 m, z 8 przęseł kratownicowych o rozpiętości po 40 m, z 4 przęseł kratownicowych o rozpiętości po 60 m. Jezdnia miała szerokość 5,50 m z obustronnym chodnikiem o szerokości po 0,75 m. Od 1947 roku do 1987 roku szerokość mo­stu, cały czas traktowanego jako obiekt tymczasowy wynosiła 6,0 m jezdnia + dwa chodniki po 0,5 m. Nośność obiektu była określona na 10 t. Od 1987 roku do chwili jego rozbiórki w 1999 roku, szerokość jezdni tego obiektu została ograniczona do 2,0 m, a jego nośności do 2,5 t. Wprowadzono w ten sposób ruch jednokierunkowy.
Pierwotna nośność mostu została obliczona na obciążenie działami wojskowy­mi o ciężarze 20 t i równomiernie rozłożonym ciężarem równym 400 kg/m2.
Konstrukcja dolna mostu składała się z 47 drewnianych podpór pośrednich i 2 kamiennych przyczółków.
Utrzymanie tego typu mostu dla potrzeb gospodarki w okresie po 1 wojnie światowej ze względów technicznych i ekonomicznych oceniane było jako zło ko­nieczne. Niestety bardzo długo nie zdołano podjąć decyzji o budowie mostu stałe­go, ponosząc bardzo wysokie koszty utrzymania i remontów. Taki stan rzeczy utrzy­mał się przez cały okres międzywojenny, przy czym problemy związane z konserwacją mostu piętrzyły się szczególnie w czasie pochodu lodów. 24 marca 1924 roku po­chód lodów zniszczył kompletnie 5 sąsiadujących ze sobą izbic w środku rzeki oraz położone za tymi izbicami 4 podpory, a konstrukcja 5 przęseł, o rozpiętości po 20 m każde, runęła do wody.
Powodem ponoszenia wysokich kosztów utrzymania mostu, poza awariami, była jego ogromna długość. Długość ta wynosząca 1280 m, była wynikiem poważnego błędu w jego lokalizacji. Otóż Niemcy budując ten most nie usytuowali go prosto­padle do nurtu rzeki, lecz w skosie, odbiegając od właściwego kierunku o oko­ło 30°. Poza zbędnym wydłużeniem obiektu, spowodowało to znacznie większe za­grożenie w czasie spływu lodów.
We wrześniu 1939 roku ustępujące pod naporem armii niemieckiej wojska pol­skie zniszczyły most. W czasie okupacji ten most został odbudowany jako drewnia­ny, z zastosowaniem zarówno drewnianych podpór, jak i drewnianych dźwigarów systemu „Lembkego". Natomiast przęsło żeglowne o rozpiętości 35 m wykonane zostało ze stalowych dźwigarów kratowych z jazdą dołem.
W 1945 roku most w Wyszogrodzie został ponownie zniszczony przez wycofu­jące się wojsko niemieckie. W 1946 roku most został oddany ponownie do użytku.
Był odbudowany praktycznie do stanu takiego, jaki został wykonany przez Niem­ców w czasie okupacji.

(…)

… na podporach drewnianych (rys. 5.67 i 5.68).
W 1974 roku. w ramach budowy Trasy Łazienkowskiej w Warszawie nad por­tem jachtowym i wioślarskim w rejonie ul. Zaruskiego wybudowano sześcioprzę-słowy most o konstrukcji hybrydowej z dźwigarami blachownieowymi i pomostem z drewna litego o rozpiętości około 60 m (rys. 5.69 i 5.70). Wzorowano się na tradycyjnych rozwiązaniach jak np. most w Wyszogrodzie. Mosty z dźwigarami stalowymi i pomostem drewnianym buduje się również w XXI wieku. Takim przykładem jest obiekt, a właściwie pięć o takiej samej kon­strukcji, ale o różnej rozpiętości, wybudowane w Kopenhadze (Dania), w rejonie nowej opery i oddane do użytku w 2003 roku.
Przykładowy most przedstawiono na rys. 5.71 + 5.74. Dźwigarami głównymi są blachownice typu HE 800 A, B i M o rozpiętości od 16,4 do 27,0 m, w zależności od mostu. Także szerokość tych mostów jest różna od 10,33 m do 15,33 m. Rozstaw dźwigarów wy nosi 1,25 m. Z uwagi na dopuszczalną długość i wielkość ugięć drew­nianych belek pomostu pomiędzy dźwigary wprowadzono podłużnice typu HE 220 B. Dźwigary główne stężono poprzecznicami rozstawionymi wzdłuż przęsła co 2.2 m. Natomiast podłużnice oparto na poprzecznicach. Elementy konstrukcji sta­lowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz