Przęsła w mostach kolejowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2135
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przęsła w mostach kolejowych - wykład - strona 1 Przęsła w mostach kolejowych - wykład - strona 2 Przęsła w mostach kolejowych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Przęsła w mostach kolejowych
Mosty kolejowe o mniejszej rozpiętości są stosowane głównie w systemie bel­kowych przęseł wolnopodpartych:
- z betonu zbrojonego do rozpiętości ok. 15 m przy smukłości w granicach 7+15,
- z betonu sprężonego do rozpiętości ok. 30 m przy smukłości w granicach 13-20,
- z belek stalowych pełnościennych do rozpiętości ok. 60 m przy smukłości w gra­nicach 8-15.
Kolejowe mosty ramowe bywają stosowane do ok. 30 - 40 m przy smukłości ok. 30.
W celu zmniejszenia wysokości konstrukcyjnej, czy ograniczenia kosztów bu­dowy przyczółków w obiektach mostowych, w których wymagana długość przekra­cza 30 + 40 m, można stosować systemy wieloprzęsłowe, rzadko dwuprzęsłowe, częściej trzy-, pięcioprzęsłowe lub długie estakady o znacznej liczbie przęseł.
Najczęściej stosowane mosty belkowe pełnościenne ciągłe bezprzegubowe mogą mieć stałą wysokość konstrukcyjną, zwiększoną wysokość nad podporami pośred­nimi poprzez wprowadzenie skosów liniowych bądź krzywoliniowych oraz mogą mieć zmienną wysokość na całej długości przęseł irys. 5.72). W racjonalnie zaora jektowanych mostach rozpiętość przęseł skrajnych przyjmuje się o 50% - 30% mniejszą od rozpiętości przęseł pośrednich, albo wymusza się efekt utwierdzenia przęsła skrajnego przy długości przęsła skrajnego zbliżonego do pośredniego (rys. 5J2e).
Z'" Drogowe mosty z belek o stałej wysokości stosuje się najczęściej: '' - z betonu zbrojonego do rozpiętości ok. 25 m przy smukłości w granicach 12 - 25 (w mostach kolejowych w granicach 12 - 20),
- z betonu sprężonego do rozpiętości ok. 60 m przy smukłości 18 - 35 (w mostach
kolejowych w granicach 15 - 30),
- z belek stalowych do rozpiętości ok. 80 m przy smukłości w granicach 20 - 25
(w mostach kolejowych w granicach 15 -20).
Mosty o zmiennej wysokości belek stosuje się zwykle:
- z betonu zbrojonego do rozpiętości ok. 30 m przy smukłości w przęśle w grani­cach 18 - 35,
- z betonu sprężonego do rozpiętości ok. 120 m (150 m) przy smukłości w grani­cach 30 - 50,
- z belek stalowych do rozpiętości ok. 160 m (200 m) przy smukłości w granicach 35 - 50.
Dużą smukłość w przęsłach mostów o zmiennej wysokości belek uzyskuje się kosztem zwiększenia (1,5-2) krotnego, a czasem 3-krotnego wysokości nad pod­porami pośrednimi. Smukłości przęseł mostów kolejowych będą ok. 30% mniejsze od podanych dla mostów drogowych.
Podawany we wszystkich systemach konstrukcyjnych znaczny podział zmian smukłości wiąże się, jak już podano, z typem przekroju poprzecznego mostu.
Przy długości mostów w granicach 40 - 100 (150) m oprócz mostów belko­wych wieloprzęsłowych pełnościennych mogą być rozpatrywane również mosty jed-noprzęsłowe o dźwigarach kratownicowych, łukowe oraz wieloprzęsłowe ramowe. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz