Mosty płytowe z połączeniami na śruby - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mosty płytowe z połączeniami na śruby - wykład - strona 1 Mosty płytowe z połączeniami na śruby - wykład - strona 2 Mosty płytowe z połączeniami na śruby - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Mosty płytowe z połączeniami na śruby (skręcane śrubami)
Idea pomostów skręcanych śrubami tylko pozornie wynika z zasady budowania pomostów zbijanych gwoździami [188]. Zasadnicza różnica polega na tym, że śru­by są wkręcane w łączone dyliny pod kątem 45° do płaszczyzny ścinania, a nie tak jak gwoździe prostopadle do powierzchni, Przy osiowym obciążeniu takiego ele­mentu przenoszenie ścinania między dwiema sąsiednimi dylinami jest bardziej efek­tywne. Połączenie takie jest mocniejsze i sztywniej sze w porównaniu z sytuacją, gdy zachodzi nacisk lub wyrywanie.
Ponadto, połączenia śrubowe na górze i na dole oraz równoległe do płaszczy­zny pomostu pozwalają na przeniesienie sił rozciągających i w konsekwencji po­wstanie momentów zginających prostopadłych do rozpiętości belki, W rezultacie uzyskuje się dobry poziomy rozkład obciążeń skupionych na poszczególne dyliny i co za tym idzie wymaganą nośność pomostu jako całości. Ideę pomostu skręcane­go śrubami przedstawiono na rys. 6.45.
Przeprowadzone badania porównawcze z innymi rodzajami pomostów tj. łą­czonymi gwoździami, sprężonymi i klejonymi pokazały, że pomosty skręcane śru­bami są lepsze niż łączone na gwoździe, natomiast osiągają niższe nośności niż pomosty sprężone lub klejone. Szczegółowa analiza wyników badań przedstawio­na została w [188].
Konsekwencją uzyskanych dobrych wyników badań laboratoryjnych było wybu­dowanie dwóch prototypowych mostów drogowych w miejscowości Zihischlacht, w Szwajcarii o rozpiętości 3,5 i 5,0 m. Mosty zaprojektowano na obciążenie jedną osią o nacisku 12 T. Są one położone w skosie o kącie równym 60°. Zbudowano je z dyiin o wymiarach 6 x 24 (28) cm. Poszczególne dyliny połączono ze sobą śrubami o średnicy 7 mm i długości 170 mm. Były to śruby prototypowe bez główek i z gwin­tem na całej swojej długości, wykonane ze stali wysokiej wytrzymałości odpowiednio zabezpieczonej antykorozyjnie. Śruby te były wkręcane bez wstępnego rozwiercania otworów (powinny być konkurencyjne w stosunku do pomostów zbijanych gwoź­dziami). Mosty zostały odpowiednio zaimpregnowane i pokryte nawierzchnią asfal­tową wzmocnioną włóknami. Na krótszym moście położono klasyczny asfalt, nato­miast na dłuższym natrysk o grubości kilku milimetrów. To drugie rozwiązanie okazało się gorsze, ze względu na pojawienie się już po kilku miesiącach od otwarcia pęknięć.
Natomiast sama konstrukcja mostu, po czterech latach prowadzenia monito­ringu, nie wykazuje uszkodzeń.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz