Zasady przeprowadzania przeglądów dźwigarów mostów drewnianych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady przeprowadzania przeglądów dźwigarów mostów drewnianych - strona 1 Zasady przeprowadzania przeglądów dźwigarów mostów drewnianych - strona 2 Zasady przeprowadzania przeglądów dźwigarów mostów drewnianych - strona 3

Fragment notatki:

Zasady przeprowadzania przeglądów dźwigarów mostów drewnianych
Podstawową czynnością jest kontrola prostoliniowości dźwigarów. Należy zwrócić . uwagę na wszystkie nachylenia które mogą wskazywać na uszkodzenia połączeń, a w kratownicach z pionowymi prętami na niewłaściwe napięcia tych prętów.
Często dźwigary główne są stężone drewnianymi poprzecznicami, które są do nich przybite gwoździami albo przymocowane śrubami lub sworzniami. Sprawdza się czy te połączenia są sztywne.
Wszystkie elementy dźwigarów powinny być sprawdzone ze względu na odłu­pania, spękania radialne. pęknięcia poprzezne, gnicie, kutwienie i uszko-i m iz owady. Rozróżnia się dwa ważne rodzaje spękań, które należy zano­tować (rys. 10.15):
• bardzo duże pęknięcia mogące się powiększyć,
• pęknięcia, które umożliwiają dostawanie się wody do wnętrza dźwigarów, bez
j możliwości odpływania z nich.
Zagrożenie gniciem stwarzają pęknięcia wierzchu lub górnej części belek. Z pęk­nięć w spodach i z pionowych boków belek wypływa. Dlatego pękniętych miejscach zwykle nie powodują problemów.
Groźne są pęknięcia elementów zginanych oraz przy końcach elementów ści­skanych.
Zgniecenia włókien poszukuje się na krawędziach dźwigarów, pod poprzecz­nicami oraz w miejscach oparcia dźwigarów na oczepach, zastrzałach i podporach.
W belkach złożonych sprawdza się stan klocków i klinów, zwracając uwagę na zgniecenie włókien, ścięcie drewna oraz gnicie i butwienie.
Należy sprawdzić wszystkie połączenia, czy są obluzowane, czy wystąpiły prze­mieszczenia w połączeniach pracujących na ścinanie. Kontroluje się, czy łączniki są luźne, a przy tym czy śruby, gwoździe, klamry i inne elementy metalowe są sko­rodowane.
Należy sprawdzić czy połączenia pomostu z dźwigarami kratownicowymi są rozluźnione. To jest bardzo ważne w przypadku pomostów z warstw dyliny połą­czonych na gwoździe.
Należy sprawdzić, czy bolce lub śruby w węzłach kratownic są luźne lub skoro­dowane. Drewno wysychając kurczy się. Może to powodować rozluźnienie śrub i bolcy w węzłach. Śruby mogą też ulec rozluźnieniu wskutek wibracji.
Należy sprawdzić, czy elementy stalowe (blachy węzłowe, blachy łożyska itp.) są uszkodzone lub skorodowane.
Mosty kratownicowe mają wiele zakamarków, w których gromadzą się zanie­czyszczenia utrzymujące wilgoć. Dlatego należy sprawdzić każdą kratownicę, czy jej elementy gniją. Bardzo starannie przegląda się węzły i inne miejsca, w których gromadzi się brud lub rosną rośliny.
Otwory bolców i śrub w węzłach kratownicy powodują, że te części konstrukcji są najbardziej wilgotne. Badając wgłębnie, czy drewno gnije nie należy robić zbyt wielu otworów w węzłach, ponieważ zwiększa to nawilgacanie się drewna.

(…)

… kratownic mogą być groźne i dlatego muszą być zarejestrowane. Są to według [41]:
• pęknięcia powodujące wewnętrzne gnicie drewna,
• duże pęknięcia w węzłach, w pobliżu otworów śrub lub bolców,
• obluzowanie śrub w dźwigarach złożonych, zespolonych oraz cięgien w dźwi­garach kratowych systemu Howe'a i Grocha,
• obluzowanie klinów podtrzymujących słupy ciągnione w dźwigarach systemu Rychtera,
• mechaniczne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz