Współczynnik sprężystości podłużnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczynnik sprężystości podłużnej - strona 1 Współczynnik sprężystości podłużnej - strona 2 Współczynnik sprężystości podłużnej - strona 3

Fragment notatki:

Współczynnik sprężystości podłużnej
Współczynnik sprężystości podłużnej (moduł Younga) jest to współczynnik pro­porcjonalności między odkształceniem jednostkowym e a wywołującym je naprę­żeniem a wg wzoru: o = e • E.
W przypadku zwiększonej wilgotności drewna zmniejsza się wartość jego współ­czynnika sprężystości w porównaniu z wartością uzyskiwaną przy wilgotności po-wietrzno-suchej. Dopuszczalna wilgotność drewna iglastego stosowanego na ele­menty konstrukcyjne zależy od warunków eksploatacji i przyjętej technologii wytwarzania. Zgodnie z polską normę [209] wilgotność ta nie powinna przekroczyć:
• 20% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
• 23% w konstrukcjach znajdujących się na otwartym powietrzu,
• 15% w konstrukcjach klejonych.
Zmniejszenie współczynnika sprężystości zależne od wilgotności drewna nie jest uwzględnione w polskich normach. Czynią to niektóre normy zagraniczne, np. rosyjska, która przewiduje, że przy rozciąganiu, ściskaniu równolegle do włókien i zginaniu, do obliczeń statycznych przyjmuje się współczynnik sprężystości £ po­dany w tablicy 3-5. Wartości współczynnika a są wielkościami przeciętnymi dla występujących w Polsce gatunków drewna.
Wartość współczynnika sprężystości podłużnej jest różna przy ściskaniu i rozcią­ganiu (rys, 3.8) [3], [17]. Zależy ona od kierunku odkształcenia względem włókien i rodzaju drewna, a także jego wilgotności (rys. 3.9) [3], [17], [31]. W zagadnieniach praktycznych można przyjmować, że w przedziale naprężeń 0 -f- 50% wytrzymałości doraźnej współczynnik sprężystości drewna ma wartość stałą.
Przy zginaniu współczynnik sprężystości E stanowi około 85% wartości współ­czynnika przy rozciąganiu i jest porównywalny z wartością E przy ściskaniu. Współ­czynnik sprężystości E w kierunku prostopadłym do włókien stanowi zaledwie około 50% współczynnika sprężystości dla kierunku podłużnego.
Warto przy tym zaznaczyć, że drewno wykazuje także cechy reologiczne. Po­dobnie jak w innych materiałach oprócz odkształceń doraźnych występują odkształ­cenia sprężyste opóźnione oraz nieodwracalne odkształcenia plastyczne. Przebieg pełzania drewna w czasie obrazuje rys. 3.10, na którym przedstawiono wzrost ugięć w czasie belki drewnianej obciążonej długotrwale. Można przyjąć, że stabilizacja ugięć następuje po około 3 latach. Badania wprowadzono na belkach z drewna litego i klejonego.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz