Wilgotność drewna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wilgotność drewna - wykład - strona 1 Wilgotność drewna - wykład - strona 2 Wilgotność drewna - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wilgotność drewna
Wilgotność drewna jest miarą zawartości wody w odniesieniu do masy suchej. W świeżo ściętym drzewie, w zależności od gatunku, wartość ta kształtuje się w gra­nicach od 50 do 150%. W procesie suszenia na wolnym powietrzu drewno może osiągnąć wilgotność rzędu kilkunastu procent. Tę zawartość wody można jeszcze zmniejszyć podczas suszenia w suszarniach.
Zmiana wilgotności drewna wpływa na jakość drewna jako materiału budowla­nego i doprowadza do wielu niekorzystnych zjawisk, takich jak [16], [17]:
• powstawanie spękań,
• zmiana wymiarów i powstawanie odkształceń postaciowych,
• obniżenie wytrzymałości,
• zmniejszenie wartości współczynnika sprężystości,
• zmniejszenie odporności n a destrukcyjne działanie grzybów i owadów, a w kon­sekwencji na gnicie.
Na rys. 3.1 przedstawiono zmiany wymiarów elementu sześciennego wyciętego z drewna świerkowego poddanego namakaniu i wysychaniu [3], [16], [17]. Z kolei na rys. 3.2. pokazano zmiany kształtu przekroju poprzecznego tarcicy, a na rys. 3.3. odkształcenia krawędziaków.
Według polskiej normy projektowania mostów drewnianych [208] wilgotność drewna iglastego w zależności od warunków eksploatacji nie powinna przekra­czać 20% w warunkach chronionych przed zawilgoceniem i 23% na otwartym terenie. Natomiast w przypadku drewna liściastego maksymalna dopuszczalna wartość wilgotności wynosi 15%. Podobne wartości wilgotności podają normy [209] oraz [273].
Nie ogranicza się wilgotności drewna przeznaczonego na pale i elementy znaj­dujące się pod wodą.
Skurcz i pęcznienie drewna w procesie suszenia i namakania są na tyle znaczą­ce, że konieczne jest uwzględnianie tych zjawisk w procesie projektowania. Należy wprowadzać odpowiednie współczynniki korekcyjne w procedurach obliczeniowych oraz odpowiednio kształtować elementy konstrukcyjne.
Szczególnie ważna jest umiejętność przewidywania skutków paczenia (rys. 3.2 i rys. 3.3). Należy podkreślić, że przyczyną powstawania tych odkształceń jest zróż­nicowanie poziomu wilgotności w przekroju poprzecznym elementu.
Wspomniane niekorzystne zjawiska są w znacznym stopniu redukowane w drew­nie klejonym.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz