Rozciąganie i ściskanie statycznie wyznaczalne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozciąganie i ściskanie statycznie wyznaczalne - strona 1 Rozciąganie i ściskanie statycznie wyznaczalne - strona 2

Fragment notatki:

Rozciąganie i ściskanie statycznie wyznaczalne
1. Dla pręta jak na rys.3.1 obciążonego sitami P1 = 40 kN i P2 = 20 kN o wymiarach
ϕd1=0,02mm, l1=0,8m, ϕd2=0,04mm, l2=0,8m wykonać wykres sił podłużnych oraz
obliczyć naprężenia. Przyjmując, że pręt wykonano ze stali dla której E = 2,05⋅105 MPa,
v = 0,26 obliczyć całkowite wydłużenie pręta oraz zmianę średnic po obciążeniu.
rys.3.1
2. Na wsporniku ABC składającym się z drewnianej podpory AB oraz stalowego cięgna AC
(rys.3.2) zawieszono ciężar Q = 50 kN. Określić średnicę d cięgna AC oraz wymiar a
przekroju kwadratowego podpory AB przyjmując naprężenia dopuszczalne dla drewna
kc= 12 MPa zaś dla stali kr = 160 MPa. Określić przemieszczenie poziome i pionowe
punktu A przyjmując długość pręta AC równali = 1,2 m, oraz moduły Est=2,05⋅105 MPa,
Edr=104 Mpa.
rys.3.2
3. Pręt jak na rys.3.3 o przekroju kwadratowym liniowo zmiennym z długością, a(x)a(x)
rozciągany jest silą P. Znaleźć całkowite wydłużenie pręta przyjmując początkową
długość pręta równą l, wymiary na końcach pręta wynoszą: a1, a2 oraz moduł E.
rys.3.3
TomaLa
1
4. Sztywną odkształcalną belkę AB (rys.3.4) zawieszono na dwóch cięgnach o przekroju
okrągłym. Cięgno l o średnicy d1 = 20 mm wykonano ze stali natomiast cięgno 2
o średnicy d2 = 25 mm z miedzi. W jakiej odległości a od węzła A należy przyłożyć silę P
aby po odkształceniu cięgien belka AB pozostała poziomo. Wyznaczyć naprężenia w
cięgnach jeżeli P = 30 kN. Obliczyć przemieszczenie pionowe belki przyjmując
E1= 2⋅105 MPa, E2= 1⋅105 Mpa.
rys.3.4
TomaLa
2
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz