Mechanika budowli

note /search

Praca kontrolna - walec

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika budowli
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1421

Praca Kontrolna Dla podanego na rysunku wału, wykonanego z materiału, dla którego kg=70 MPa wykonać: 1. wykres momentów skręcających, 2. wykresy momentów zginających w płaszczyźnie pionowej i poziomej, 3. wykres momentów zredukowanych, 4. obliczyć średnicę wału wg IV hipotezy Hubera, 5. przepr...

Zadania - zginanie czyste

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika budowli
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1554

Zginanie czyste 1. Sporządzić wykresy sił wewnętrznych dla belek jak na rysunkach: a. M = qa2, P = 4qa b. M = 10 kNm, q = 10 kN/m, a = 2m. c. P = 120 kN, q = 40 kN/m, a = 8m, b = 2m., c=6m. 2. Dla przykładu 1b (ćwiczenie 10) z warunku...

Zadania z wytrzymałości materiałów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika budowli
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1162

WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW - ćwiczenie nr 7 a) Ścinanie techniczne. b) Skręcanie swobodne oraz przypadki statycznie niewyznaczalne skręcania. 1. Zaprojektować średnicę wału, o długości 0.9m. Ma on przenosić moc N=30kW przy 100obr/min. Pierwsze ...

Zadania z zakresu wytrzymałości złożonej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika budowli
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3318

Zadania z zakresu wytrzymałości złożonej: zginanie ze skręcaniem 1. Pręt o przekroju kołowym jak na rys. obciążony jest siłami P i Q. Określić średnicę pręta, jeżeli naprężenia dopuszczalne wynoszą kr = 160 MPa. Zastosować hipotezę Hubera. Dane są: Q = 2kN, P = 0,5kN, l = 500mm, r = 30...

Przykładowy egzamin - mechanika budowli

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika budowli
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1792

Opis położenia punktu w układzie współrzędnych: Położenie poruszającego ssie punktu P w układzie współzednych można określic za pomoca współżędnyc x, y, z. Ponieważ współżędne te sa funkcjami zmiennej t ( czasu) to otrzymujemy : . Innym sposobem opisu ruchu jest funkca promienia wektora . Jeżeli po...

Notatki z ćwiczeń - 2010

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika budowli
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1344

Drgania wymuszone punktu materialnego Rezonans mechaniczny. Drgania wymuszone to zjawisko, w którym biora udział dwie siły F=-cx i S=Hsinpt. S nazywamy siłą wymuszającą, natomiast F jest stale zwrócona do środka drgań, pt - faza sily wymuszającej. To zjawisko polegające na przepływie energii pomiędz...

Obliczanie odkształceń belek zginanych – metody energetyczne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika budowli
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3486

Obliczanie odkształceń belek zginanych – metody energetyczne 1. Sposobem Castigliano, Maxwella-Mohra i Wereszczagina obliczyć kąt obrotu w punktach A, B i C oraz ugięcie w punkcie A. 2. Sposobem Castigliano, Maxwella-Mohra i Wereszczagina obliczyć kąt obrotu w punktach A, B i C oraz ugięcie w p...

Projekt z wytrzymałości materiałów 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika budowli
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2765

WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW2.1. Został przyjęty układ współrzędnych 0xy umieszczony w środku ciężkości ceownika, rys.2.rys.2 Przekrój niesymetryczny z naniesionymi układami współrzędnymi składowych przekrojów profili walcowanych...

Projekt z wytrzymałości materiałów 1d

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika budowli
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2198

WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Projekt nr 1/b Zestaw nr . . . Temat: Obliczyć główne, centralne momenty bezwładności dla przekroju niesymetrycznego przedstawionego na rysunku. Wykonał: Sprawdził: imię nazwisko Rok grupa data Ocena ...