Mechanika budowli - strona 2

Rozciąganie i ściskanie statycznie niewyznaczalne - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1169

Rozciąganie i ściskanie statycznie niewyznaczalne 1. Krótka drewniana kolumna jak na rys.4.1, wzmocniona czterema stołowymi kątownikami 40x40x4 została obciążona za pośrednictwem doskonale sztywnej płyty osiową siła ściskającą P. Przekrój kolumny jest kwadratem o boku a = 250 mm, a wysokość kolu...

Rozciąganie i ściskanie statycznie wyznaczalne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1302

Rozciąganie i ściskanie statycznie wyznaczalne 1. Dla pręta jak na rys.3.1 obciążonego sitami P1 = 40 kN i P2 = 20 kN o wymiarach ϕd1=0,02mm, l1=0,8m, ϕd2=0,04mm, l2=0,8m wykonać wykres sił podłużnych oraz obliczyć naprężenia. Przyjmując, że pręt wykonano ze stali dla której E = 2,05⋅105 MPa, v...

Belka - rozwiązywanie zadań

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1337

Zadanie 3. Belka wieloprzęsłowa na podporach sprężystych q = 8 kN/m; P1 = 70 kN P2 = 110 kN 3.1. Określenie stopnia statycznej niewyznaczalności 3.2. Przyjęcie schematu podstawowego 3.3. Rozwiązanie ustroju podstawowego 3.1. Stan X1 = 1 3.2. Stan X2 = 1 3.3. Stan X3 = 1 3.4. Stan obciążenia ...

Więzy i ruszta -- wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1939

Więzy warunkowo i bezwarunkowo niezbędne: Warunkowo niezbędne-czyli takie które możemy usunąć, zachowując odpowiednie warunki. Bezwarunkowo niezbędne- których nie wolno usunąć. Wzory określające liczbę więzów nadliczbowych w różnego rodzaju konstrukcjach: 1) dla belki: ns= r-3-p r-reakcje, p-pręt...

Metoda przemieszczeń - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2058

Wykresy podstawowe metody przemieszczeń. Metoda przemieszczeń. Obciążenia termiczne. W układach statycznie wyznaczalnych zmiana temp. wywołuje deformacje i przemieszczenia, ale nie powstają siły wewn. W ustrojach statycznie niewyznaczalny...

Pytania z wejściówki dla obu grup

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2548

1.Ściskanie (rozciąganie) osiowe. Obliczenia wytrzymałościowe. Występuje wówczas gdy działająca siła wewnątrz siła jest normalna(Wewnątrz pręta) tylko jedna. W dowolnym przekroju powstałym od osi pręta występują naprężenia normalne, które wyznaczamy ze wzorów. 2. statycznie nie wyznaczalne układy p...

Wykłady z mechaniki - dynamika

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Zbigniew Lipski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3710

Jest ona zredagowana w sposób, pytań i odpowiedzi - ułatwia to przyswojenie wiedzy do kolokwium. Z notatki dowiemy się między innymi co to są stopnie swobody układu, poznamy zasadę d'Alamberta, rozkład sił w oscylatorze, zasady tłumienia drgań w konstrukcjach oraz poznamy algorytm badania ram płask...

Metoda przemieszczeń i rama

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Adam Balawejder
 • Mechanika budowli
Pobrań: 448
Wyświetleń: 5887

Zadania te są z następujących działów: stopień geometrycznej niewyznaczalności, rozwiązanie ustroju podstawowego od przemieszczeń wirtualnych w miejscach dodanych więzów, rozwiązanie ustroju od obciążenia zewnętrznego, niesprężyste osiadanie podpory, sprowadzenie obciążenia zewnętrznego do przekroj...

Zadanie charakterystyki geometryczne figur płaskich

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 245
Wyświetleń: 791

Charakterystyki geometryczne figur płaskich 1. Wyznaczyć położenie głównych centralnych osi bezwładności i obliczyć główne centralne momenty bezwładności dla przekrojów jak na rys.2.1 rys.2.1 2. Wyznaczyć współrzędne

Projekt z wytrzymałości materiałów 1b

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861

WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Projekt nr 3 Zestaw nr . . . Temat: Zaprojektować średnicę wału. Wykonać: 1. wykres momentów skręcających, 2. wykres momentów zginających w płaszczyznach poziomej i pionowej, 3. wykres momentów wypadkowych, 4. wykr...