Więzy i ruszta -- wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1939
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Więzy i ruszta -- wykład - strona 1 Więzy i ruszta -- wykład - strona 2

Fragment notatki:

Więzy warunkowo i bezwarunkowo niezbędne:
Warunkowo niezbędne-czyli takie które możemy usunąć, zachowując odpowiednie warunki. Bezwarunkowo niezbędne- których nie wolno usunąć.
Wzory określające liczbę więzów nadliczbowych w różnego rodzaju konstrukcjach:
1) dla belki: ns= r-3-p r-reakcje, p-pręty
2) dla kratownicy: ns= p-2w p- reakcje+pręty, w- węzły
3) dla ram: ns= r-3+3z-p1-2p2-…-npn r-reakcje, z-obszary zamknięte, p-przeguby (w zalezności od krotności)
Właściwości układów z nadliczbowymi więzami
1) Wystarczy jeden wiąz nadliczbowy by konstrukcja stała się statycznie niewyznaczalna tzn. że nie możemy jej rozwiązać wykorzystując tylko równania równowagi.
2) Do wyznaczenia sił w więzach bezwarunkowo niezbędnych wystarczają równania równowagi.
3) Spełnienie wszystkich dowolnych warunków równowagi przez wszystkie siły występuje w układach statycznie niewyznaczalnych jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym dla prawidłowości rozwiązania.
4) Więzy nadliczbowe redukują ekstremalne wartości sil wewnętrznych
5) Więzy nadliczbowe redukują ekstremalne wartości przemieszczeń.
6) Układy statycznie niewyznaczalne, obciążone w obszarach więzów warunkowo niezbędnych układami samo równoważących się sił, nie pracują w obszarach więzów bezwarunkowo niezbędnych.
7) Konstrukcje statycznie niewyznaczalne są wrażliwe na obciążenia kinematyczne lub termiczne (Powstają przemieszczenia i siły wewnętrzne), ale tylko w obszarach więzów warunkowo niezbędnych.
8) W konstrukcjach statycznie niewyznaczalnych mogą być realizowane wstępne stany naprężenia, (ale tylko na kierunku więzów warunkowo niezbędnych)
9) Liczba możliwych wstępnych stanów samo naprężenia dla danego rodzaju konstrukcji równa jest stopniowi statycznej niewyznaczalności
10) Siły w więzach warunkowo niezbędnych są zależne od sztywności poszczególnych elem. Sztywność: EA- ściskanie i rozciąganie, EJ- zginanie GA-ścinanie
11) Wszystkie więzy warunkowo niezbędne współpracują w konstrukcji ze sobą (tzn. działają na jedne które oddziaływają na inne itd.)
12) W miarę przeciążania konstrukcji mogą pojawić się przeguby plastyczne powodujące zmniejszenie stopnia statycznej niewyznaczalności
Rusztem Nazywamy konstrukcję składająca się z podłużnic i poprzecznic. Krzyżujące się pręty są ze sobą połączone za pomocą przegubów. Obciążenie z podłużnic przenosi się częściowo na skraje podpory podłużnic, częściowo na dźwigar poprzeczny.
25. Symetria i antysymetria. Układy takie można rozwiązywać od razu jako całe lub dokonać ich podziału na dwie odrębne części tj. symetryczna i antysymetryczną. Siły w prętach dzielimy na symetryczne M,N i anty symetryczne T. W podporach symetryczna jest siła R natomiast siły antysymetryczne to M,H Aby utworzyć po przecięciu konstrukcji układ symetryczny bądź też antysymetryczny należy w miejscu występowania konkretnych sił ustawić odpowiadające im podpory.

(…)

… przesunięć (w-węzły, p-pręty, u-pręty, w których koniec ma swobodę przesuwu prostopadle do osi pręta, d-przesztywnienia)
Plan odkształceń łańcucha kinematycznego. Podstawową cechą łańcucha kinematycznego jest jego ruchliwość. Posługujemy się równaniami na oś X i Y. Przyjmujemy jedno z przemieszczeń Δi=1 i wyliczamy ψi=Δi/l Obliczamy zależności kątowe w łańcuchu kinematycznym: Σxiψi=0, Σyiψi=0 i wyliczamy ψi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz