Mechanika budowli - strona 3

Rozkłady naprężeń normalnych

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Zbigniew Lipski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3626

Tematem jest rzeczywisty rozkład naprężeń normalnych w przekrojach pryzmatycznego pręta, osłabionego otworem oraz karbem, dla przypadków osiowego rozciągania oraz równomiernego zginania. Pojęcie współczynnika koncentracji naprężeń. Notatki zawierają wszystkie niezbędne rysunki oraz wzory wraz z obj...

Sprawozdanie z mechaniki budowli 2, materiał z ćwiczeń projektowych

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Zbigniew Lipski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3549

Projekt wykonany został w programie Robot i dotyczy analizy drgań dynamicznych. Zajęcia prowadzi dr inż. Zbigniew Lipski. Tabela mas: Tabela obciążeń: Częstotliwości drgań własnych dla schematu 1: Wartości składowe przemieszczeń statycznych dla schematu 1: Częstotliwości drgań własnych dla schemat...

3 projekt z mechaniki budowli, materiały z ćwiczeń

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Zbigniew Lipski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 133
Wyświetleń: 5530

Projekt został wykonany w programie FUBLOK i dotyczy projektowania fundamentów blokowych. Zajęcia prowadzi dr inż. Zbigniew Lipski. Notatka ma 6 stron i zawiera: niezbędne dane, schemat bloku fundamentowego z maszyną, wykresy sił obciążających, zestawienie częstotliwości drgań własnych, zestawienie...

Kratownica - rozwiązanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 105
Wyświetleń: 840

Kratownica płaska Dane: P1 = 10 kN; P2 = 20 kN t1-B = t3-5 = 30o; m = 0,0005 1/m; dy = 0,05 m; k = 0,2 EI; EI - const. sinα = 0,6; cosα = 0,8; sinß = 0,83; cosß = 0,55 Poszukiwane przemieszczenie: δ5y = ? 1.1. Określenie stopnia statyczne...

Rama - rozwiązanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1141

Zadanie 1. Rama płaska Dane: q = 2 kN/m; M = 5 kNm; P = 10 kN tz = 40o; tw= 20o; m = 0,0005 1/m; dy = 0,05 m; k = 0,2 EI; EI - const. Poszukiwane przemieszczenie: δ4y = ? 1.1. Określenie stopnia statycznej niewyznaczalności (sposób uniwersalny) 1.2. Przyjęcie schematu podstawowego. 1.3.1 Roz...

Spis pytań i częściowych odpowiedzi na egzamin

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 56
Wyświetleń: 413

Kręt układu punktów materialnych Ruch układu o zmiennej masie Definicja i równania pracy mechanicznej siły stałej Praca mechaniczna siły zmiennej Praca mechaniczna na torze kołowym: Praca mechaniczna siły sprężystości: gdzie jest si...

Sposób Clebscha - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1841

I. Sposób Clebscha jednolitego zapisu równań momentów zginających Równania momentów zginających we wszystkich przedziałach charakterystycznych muszą być zapisane w tym samym układzie współrzędnych (M, x) W każdym kolejnym przedziale charakterystycznym muszą być powtórzone człony z przedziału poprz...

Tematy na egzamin.

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1904

Momenty geometryczne figur płaskich. Pojęcie siły wewnętrznej, naprężenia, prawo Hooke'a, równanie równowagi wewnętrznej w postaci całkowej. Rozciąganie, ściskanie, warunki wytrzymałościowego kształtowania konstrukcji, naprężenie wstępne: - przypadki statycznie wyznaczalne - przypadki statycznie nie...

Wyboczenie - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 98
Wyświetleń: 945

Wyboczenie 1. Słup ściskany wykonany z dwóch ceowników C 100, ustawionych jak na rysunku 1. W płaszczyźnie x-x zamocowanie można traktować jako przegubowe, w płaszczyźnie y-y jako utwierdzenie. Jaki należy przyjąć rozstaw ceowników a, aby słup ...

Wytrzymałość złożona – zginanie ze ścinaniem

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3094

Wytrzymałość złożona – zginanie ze ścinaniem 1. Dla poniższej konstrukcji sprawdzić, wykorzystując metodę Hubera miejsca niebezpieczne; P=35kN, H=10cm, B=6cm, a=1.5cm, b=1cm, l=20cm, kg=100MPa. 2. Dla poniższej konstrukcji dobrać teownik walcowany