Mechanika budowli - strona 4

Zadania - Analiza stanu naprężenia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1120

Analiza stanu naprężenia 1. Pręt o przekroju kwadratowym poddano rozciąganiu wzdłuż osi siłami F=200kN. Wartość największych naprężeń stycznych xmax nie może przekraczać wartości 90 MPa. Obliczyć wymiar przekroju poprzecznego pręta i największe naprężenia normalne. 2. Wyznaczyć rachunkowo i wyk...

Ścinanie techniczne - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 203
Wyświetleń: 987

Ścinanie techniczne. 1. Wał o średnicy d = 30 mm przekazuje moc N = 12 kW przy n = 300 obr/min. przez koło zębate osadzone za pomocą wpustu. Jaka powinna być długość l wpustu, jeżeli dopuszczalne naprężenia na ścinanie materiału wpustu kt=80 MPa, natomiast naprężenia na

Analiza stanu odkształcenia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

Analiza stanu odkształcenia 1. Prostokątna płyta o wymiarach a=200 cm, b=15 cm i g=2,5 cm została umieszczona bez luzu pomiędzy dwiema nieodkształcalnymi ścianami i poddana działaniu równomiernego obciążenia, którego wypadkowa jest równa P=200 kN. Wyznaczyć wartość sil N, z jakimi płyta będzie ...

Obliczanie ugięć metodą Mohra

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 616
Wyświetleń: 3017

II. OBLICZANIE UGIĘĆ METODĄ MOHRA metoda oparta na formalnej analogii między równaniami różniczkowymi momentów zginających M(x) i równaniem różniczkowym ugiętej osi belki w(x). + statyczne warunki brzegowe + kinematyczne warunki brzegowe przy wyznaczaniu momentów zginających zamiast korzystać z ...

Wyznaczanie nośności (stateczności) elementu ściskanego - projekt

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

Wyznaczanie nośności (stateczności) elementu ściskanego Dla pokazanego na rysunku obciążenia i geometrii dobrać przekrój pręta który ma być wykonany ze stali 18G2A zgodnie z kryteriami PN-90/b-03200. 1. Orientacyjny przekrój pręta przyjęto na podstawie obliczeń ze wzoru na tzw. czyste ścinanie ...

Projekt z wytrzymałości materiałów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1155

Projekt nr 1/a Zestaw nr . . . Temat: Obliczyć główne, centralne momenty bezwładności dla przekroju symetrycznego przedstawionego na rysunku. Wykonał: Sprawdził: imię nazwisko Rok grupa data Ocena 1. Dane do obliczeń: 1.1. ...

Ruch - definicje i omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

1.Opis położenia punktu w układzie współrzędnych 2.Definicja prędkości średniej i chwilowej Vśr Vchwilowa 3.Definicja przyspieszenia punktu aśr = achwilowa 4. RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY I ZMIENNY PROSTOLINIOWY-ruch po torze prostoli...

Ruch punktu materialnego i praca - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

RUCH PUNKTU MATERIALNEGO PO GŁADKIEJ RÓWNI POCHYŁEJ RUCH WACHADŁA MATEMATYCZNEGO Jest to ruch punktu materialnego, zawieszonego w polu ciężkości na niematerialnej i nie rozciąganej nici. ZDERZENIE PROSTE I UKOŚNE CIAŁ Zderzenie zachodzi w przypadku działania na siebie dwóch ciał siłę o skończon...

Tematy projektów - mechanika budowli

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 21
Wyświetleń: 952

Projekt 1 Obliczyć główne, centralne momenty bezwładności Projekt 1b: Obliczyć główne, centralne momenty bezwładności dla przekroju niesymetrycznego Projekt 2 Analiza płaskiego stanu naprężeń z kierunków głównych na dowolne. Proje...

Obwiednia momentu zginającego - kratownica oraz zmienności układu - wy...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2933

Obwiednia momentu zginającego. Dysponowanie wartościami wielkości statycznej dla każdego rozpatrywanego przekroju (punktu) konstrukcji umożliwia wybór spośród nich ekstremalnych wartości dla każdego miejsca i sporządzenie na tej podstawie tzw. Obwiedni danej wielkości. Jest to wykres w postaci dwu ...