Ruch - definicje i omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ruch - definicje i omówienie - strona 1 Ruch - definicje i omówienie - strona 2 Ruch - definicje i omówienie - strona 3

Fragment notatki:

1.Opis położenia punktu w układzie współrzędnych
2.Definicja prędkości średniej i chwilowej Vśr Vchwilowa 3.Definicja przyspieszenia punktu
aśr = achwilowa 4. RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY I ZMIENNY
PROSTOLINIOWY-ruch po torze prostoliniowym, w którym punkt materialny w jednakowych odstępach czasu przebywa jednakowe odcinki drogi
ZMIENNY- ruch punktu po torze prostoliniowym, w którym punkt w jednakowych odstępach czasu pokonuje różne odcinki drogi
5. RUCH KRZYWOLINIOWY JEDNOSTAJNY
ruch punktu po torze, w którym wektor prędkości jest w każdej chwili styczny do toru. Wartość wektora prędkości nie zmienia się z czasem, zmienia się tylko kierunek.
Zmienny Wektor przyspieszenie normalnego jest związany ze zmianą kierunku wektora prędkości Związany jest ze zmiana wartości wektora prędkości
RUCH KRZYWOLINIOWY ZMIENNY- ruch punktu po torze krzywoliniowym ruchem niejednostajnym, Wektor prędkości ruchomego punktu zmienia wartość i kierunek
6. RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU
w ruchu tym punkt materialny porusza się ruchem jednostajnym po okręgu o promieniu r, przebywając w równych odstępach czasu t równe odcinki drogi.
Droga Prędkość kątowa Prędkość liniowa 7. Pojęcie ciała sztywnego:
Zbiór punktów których wzajemne odległości są stałe
8. Ruch postępowy ciała sztywnego Ruch w którym wszystkie punkty tego ciała doznają tych samych przesunięć. Ciało w tym ruchu ma 3 stopnie swobody. Równania Ruchu: - przesuniecie jednakowe dla wszystkich punktów
9. Ruch obrotowy ciała sztywnego wokół nieruchomej osi - v i a
Równanie ruchu Prędkość kątowa - jest to pierwsza pochodna kąta obrotu względem czasu. Jest to wektor związany z osia obrotu, którego moduł , a kierunek pokrywa się z osią obrotu i zwrot jest zgodny z reguła śruby prawoskrętnej
Przyspieszenie - pierwsza pochodna prędkości kątowej. Oś obrotu o module . Kierunek wektora pokrywa się z osia obrotu, a zwrot jest zgodny z zwrotem wektora v gdy obrót jest przysp. a przeciwny gdy jest opóźniony 10. Ruch płaski bryły - pojęcie płaszczyzny wirującej
Ruch ciała sztywnego jest to taki ruch, w którym wszystkie punkty ciała poruszają się w płaszczyznach równoległych do pewnej płaszczyzny, zwanej płaszczyzna ruchu płaskiego(płaszcz. wirującą)
11. Równania ruchu płaskiego: ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz