Mechanika budowli - strona 5

Metody sił - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2961

Ogólne założenia metody sił: 1) Określamy stopień statycznej niewyznaczalności ns 2) Usuwamy tyle więzów warunkowo niezbędnych (nadliczbowych) ile wynosi ns tak, aby konstrukcja pozostała układem niezmiennym i otrzymujemy schemat statycznie wyznaczalny. 3) Obciążamy obciążeniem zewnętrznym oraz si...

Linie wpływowe - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1358

1. Linie wpływowe - definicja Jest to wykres przedstawiający zależność pomiędzy wartością pewnej wielkości statycznej a położeniem obciążenia jednostkowego, wywołującego tę wartość. Służy do określania sił wewnętrznych lub przemieszczeń po...

Statyka , prawo Hooka, odkształcenia - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1498

podstawowe założenia statyki i wytrzymałości materiałów Statyka - dział mechaniki zajmujący się równowagą układów sił. Podstawowym problemem jest znajdowanie położenia równowagi w danej sytuacji początkowej. Jednym z najogólniejszych twierdzeń dotyczących równowagi

Zadanie z zakresu tematycznego osiowego rozciągania - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

Zadanie z zakresu tematycznego osiowego rozciągania-ściskania, przypadki statycznie niewyznaczalne Sztywna, bez masowa belka zawieszona jest na trzech prętach o parametrach geometrycznych podanych na rysunku, A=10cm2, b=2m. Przyjmując naprężenie dopuszczalne kr=160MPa obliczyć maksymalną wartoś...

Opracowane zagadnienia - mechanika budowli

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 84
Wyświetleń: 777

zasady dynamiki punktu materialnego I zas. Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły się równoważą to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym przyspieszonym. II zas. Jeżeli siły działające na cia...

Środek sił równoległych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

ŚRODEK SIŁ RÓWNOLEGŁYCH Punkt C mający tę własność, że przechodzi przez niego stale wypadkowa danego układu sił równoległych od kierunku tych sił (przy niezmiennych punktach przyłożenia i wartości sił nazywa się środkiem sił równoległych. Wyprowadzenie wzorów określających współrzędne środka sił ...

Belki statycznie wyznaczalne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1645

BELKI STATYCZNIE WYZNACZALNE Wprowadzenie - metoda wieloboku sznurowego Dowolny płaski układ sił można zastąpić przez dwie siły, działające wzdłuż skrajnych boków wieloboku sznurowego. Wartości tych sił są określone przez długości odpowiednich promieni wieloboku sił, a zwroty są takie, że wektorow...

Kratownice płóaskie statyczne wyznaczalne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

KRATOWNICE PŁASKIE STATYCZNIE WYZNACZALNE Kratownicą płaską nazywamy układ prętów leżących w jednej płaszczyźnie, połączonych przegubami walcowymi w węzłach. Kratownice płaskie mogą stanowić samodzielną konstrukcję nośną, lub być częścią więks...

Kratownice płaskie-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1764

Kratownice płaskie Przy obliczeniach kratownic przyjmuje się następujące założenia: pręty połączone są przegubowo, zatem przenoszone są tylko naprężenia normalne: ściskające lub rozciągające, pręty są prostoliniowe i nieważkie, a siły przyłożone są tylko w węzłach, w statycznie wyznaczalnych kra...

Obliczanie reakcji i momentów w belkach prostych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2352

2. Obliczanie reakcji i momentów w belkach prostych 2.1. Metoda analityczna Belki proste maja podparcia w postaci: podpory przegubowej stałej _A_ podpory przegubowej przesuwnej utwierdzenia całkowitego; Reakcje podpór w belkach obciążonych płaskim układem sił wyznaczamy z trzech równań równowa...