Mechanika budowli - strona 6

Plan sił Cremony-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 868
Wyświetleń: 5110

Plan sił Cremony Plan sił Cremony jest metodą wykreślną polegającą na budowaniu wieloboków sił dla poszczególnych węzłów, poczynając od tego węzła w którym połączone są dwa pręty. Zasady postępowania: Przyjmujemy skalę sił i skalę długości, po czym wykreślamy

Podstawowe pojęcia mechaniki-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 98
Wyświetleń: 497

Podstawowe pojęcia mechaniki Prawa ruchu Newtona: Prawo pierwsze. Każde ciało trwa w stanie spoczynku lub ruchu jednostajnego prostoliniowego dopóty, dopóki siły nań działające tego stanu nie zmienią. Prawo drugie. Zmiana ilości ruchu (...

Tarcie i prawa tarcia-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1554

TARCIE I PRAWA TARCIA Tarciem nazywamy zjawisko powstawania sił stycznych do powierzchni styku dwóch ciał. Siły te nazywamy siłami tarcia. Siły oporu można zdefiniować jako siły oporu zapobiegające ruchowi, który by powstał, gdyby nie było tarcia. Są więc one siłami biernymi i składowymi reakcji, k...

Zasada oswobodzenia od więzów i pojęcie wizęów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1799

Zasada oswobodzenia od więzów Każde ciało można oswobodzić z więzów, zastępując ich działanie reakcjami, a następnie rozpatrując jako ciało swobodne, znajdujące się pod działaniem sił czynnych i biernych (reakcji więzów) Stopniem swobody (l) - nazywa się możliwość wykonania ruchu ciała niezależneg...

Próba statyczna ściskania metali

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika budowli
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1428

MECHANIKA BUDOWLI LABORATORIUM                                                                       ĆWICZENIE   nr 2 TEMAT: PRÓBA STATYCZNA ŚCISKANIA METALI  SPRAWOZDANIE 1.1:CEL ĆWICZENIA     Próba statyczna ściskania ma podobnie jak w ćwiczeniu 1 za zadanie  wykazać i potwierdzić  cechy normowe ...

Mechanika budowli-pytania na kartkówkę

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 77
Wyświetleń: 833

Dyskretyzacja układu prętowego- identyfikacja niewiadomych przemieszczeń węzłowych układu -podział na zbiór węzłów i elementów; -opis wszystkich zależności matematycznych przez 2 typy wielkości odniesionych do węzłów i elementów; -wielkościami niewiadomymi węzłów są przemieszczenia wywołane przez o...

Mechanika budowli-opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1386

1. Linie wpływowe - definicja Jest to wykres przedstawiający zależność pomiędzy wartością pewnej wielkości statycznej a położeniem obciążenia jednostkowego, wywołującego tę wartość. Służy do określania sił wewnętrznych lub przemieszczeń po...

Ważne zasady i twierdzenia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

Układy Clapeyrona Układ sprężysty musi spełniać następujące warunki: - materiał, z którego wykonany jest układ, zachowuje się zgodnie z prawem Hooke'a czyli jest to materiał liniowo-sprężysty, - w układzie nie ma takich warunków brzegowych, których istnienie zależy od odkształcenia konstrukcji,...

Mechanika i wytrzymałość materiałów-zagadnienia egzamin

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 70
Wyświetleń: 938

Mechanika i wytrzymałość materiałów Równania toru punktu materialnego Definicja prędkości chwilowej punktu materialnego Definicja przyśpieszenia chwilowego punktu materialnego Równania ruchu jednostajnego prostoliniowego i jego interpretacja graficzna Charakterystyka ruchu jednostajnie zmiennego...

Belki statyczne wyznaczalne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jerzy Bukowski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2268

BELKI STATYCZNIE WYZNACZALNE 1 1. Belki proste. definicja: konstrukcja prętowa, której oś jest linią prostą typy belek prostych : [ kN ] [ kNm ] [ kN/m ] belka wolnopodparta z przewieszeniem belka wolnopodparta belka wspornikowa siły przekrojowe N, Q, M M y N x Q reakcje ∑X = 0 ...