belki statyczne wyznaczalne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2513
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
belki statyczne wyznaczalne - omówienie - strona 1 belki statyczne wyznaczalne - omówienie - strona 2 belki statyczne wyznaczalne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

BELKI STATYCZNIE WYZNACZALNE
1
1. Belki proste.
definicja: konstrukcja prętowa, której oś jest linią prostą
typy belek prostych :
[ kN ]
[ kNm ]
[ kN/m ]
belka wolnopodparta
z przewieszeniem
belka wolnopodparta
belka wspornikowa
siły przekrojowe N, Q, M
M
y
N
x
Q
reakcje
∑X = 0
∑Y = 0
∑M = 0
procedura rozwiązywania belek
1. Z równań równowagi obliczyć reakcje
2. Zapisać równania sił przekrojowych jako funkcje położenia przekroju, w jego układzie
własnym ( w przypadku M skorzystać z tzw. " spodów ")
3. Narysować na osi belki wykresy N, Q, M
Q
M
N
oś belki
spody
2. Belki ciągłe (przegubowe, "gerberowskie")
Zadanie: Dwa pomieszczenia przekryć stropem, którego elementami nośnymi są belki.
Rozwiązanie:
wariant 1 - dwie belki proste, jednoprzęsłowe
belki stropowe
ściany
L
L
L
L
schemat statyczny
momenty zginające
2
qL
8
2
qL
8
BELKI STATYCZNIE WYZNACZALNE
2
wariant 2 - belka przegubowa wieloprzęsłowa (konstrukcja złożona z dwu i więcej belek
prostych jednoprzęsłowych, leżących w jednej linii i połączonych przegubami)
belki stropowe
ściany
L- c
L
c
schemat statyczny
rozkład na belki
proste
R
R
qc2
8
q L (L-c)
2
momenty zginające
qc2
8
Porównanie wariantów
- maksymalne momenty przęsłowe
k=
c/L
k
0.5
0.25
0.6
0.36
2
M max
M1
max
=
qc 2 8  c 
= 
qL 2 8  L 
0.7
0.49
0.8
0.64
2
0.9
0.81
1.0
1.0
- maksymalny moment podporowy w wariancie 2
kiedy jest możliwy warunek
qL (L − c )
M podporowy 2 3L
2
8
4
4
Wniosek: belki ciągłe w porównaniu z jednoprzęsłowymi pozwalają uzyskać
korzystniejszy rozkład momentów zginających, co z jednej strony umożliwia pokonywanie
większych rozpiętości między ścianami, a z drugiej pozwala na oszczędne projektowanie.
Przykłady


(…)

… belka. Dla belki ciągłej statycznie wyznaczalnej (i
geometrycznie niezmiennej) o "n" niewiadomych reakcjach łączna liczba równań, jaką można
zapisać dla belki również wynosi "n", z czego 3 to rów. równowagi, a reszta to rów. przegubów.
Rozwiązanie układu n równań algebraicznych liniowych może być niepraktyczne.
M
pr
∑ MP = 0
H
V1
V2

le
lub
MP = 0
3 równania równowagi
+
2. Rozkład belki ciągłej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz