Próba statyczna ściskania metali

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Próba statyczna ściskania metali - strona 1 Próba statyczna ściskania metali - strona 2 Próba statyczna ściskania metali - strona 3

Fragment notatki:

MECHANIKA BUDOWLI LABORATORIUM                                                                       ĆWICZENIE   nr 2 TEMAT: PRÓBA STATYCZNA ŚCISKANIA METALI  SPRAWOZDANIE 1.1:CEL ĆWICZENIA     Próba statyczna ściskania ma podobnie jak w ćwiczeniu 1 za zadanie  wykazać i potwierdzić  cechy normowe danego materiału . Dzięki przeprowadzonemu doświadczeniu jesteśmy w stanie  określić wytrzymałościowe i plastyczne właściwości badanej próbki , a także różnice oraz cechy  wspólne charakteryzujące materiały plastyczne i kruche . 1.2 SPOSÓB WYKONANIA :      Do przeprowadzenia badania używamy tej samej maszyny wytrzymałościowej , która została  wykorzystana w ćwiczeniu nr 1.Przy pomocy wyżej wymienionej maszyny możemy   działać na  wybrane przez nas próbki  powolnie wzrastającą siłą ściskającą badany materiał .Do próby  wykorzystaliśmy dwa stopy metali - w doświadczeniu pierwszym był to stop aluminium  ( o  właściwościach plastycznych ), natomiast w doświadczeniu drugim stop duraluminium ( o  właściwościach ciała kruchego ) .       Doświadczenie nr1 prowadzimy do chwili osiągnięcia maksymalnej ( potrzebnej w  doświadczeniu ) wartości .       Doświadczenie nr 2   przeprowadzamy  do chwili zniszczenia ( pęknięcia ) próbki .        Następnie na podstawie poczynionych przez nas obserwacji w trakcie trwania ćwiczenia oraz  dzięki odczytom  z wykresu roboczego , sporządzonego przez urządzenie samopiszące  formułujemy niżej przedstawione wnioski . 2.OPIS PRÓBKI :       W obydwu doświadczeniach wykorzystaliśmy próbki o jednakowych parametrach , które w  wyglądzie przypominają walec . Parametry próbek ; - wysokość   H0  = 1.5 d0 = 30 [mm] - średnica      d0 =  20 [mm]   . WYKRES ROBOCZY  - został zawarty w załączniku  nr 1 . OBLICZENIA : Próba nr 1 -  ALUMINIUM             Dane :                                                                                                         Szukane :                                                                                                     RHc , R0.01 , R0.2 , ReC , E FHc     = 39,00  [ kN ]                                RHc    = FHc / S0     = 124140000,86 Pa = 124,14 MPa  F0,01   = 41,00  [ kN ]                               R0,01 

(…)

… na wykresie nie jest wyraźnie widoczny ten
punkt , dlatego wznaczyliśmy go umownie ,podobnie jak granicę sprężystości , z tym , że teraz na
rzędnych odkładaliśmy odkształcenie równe 0,2 % .
Próbkę ze stali miękkiej ściskaliśmy do miejsca w którym na wykresie widoczne jest, że
krzywa dąży do pewnej asymptoty co świadczy o tym , że próbka nie ulegnie zniszczeniu ale co
najwyżej skróceniu ( odkształceniu…
… dla obydwu próbek - jest punkt określający granicę sprężystości
Punkt ten wyznaczamy umownie zarówno dla stali miękkiej jak i twardej .Punkt ten wyznaczamy
następująco : na osi odciętych odkładamy odcinek równy wydłużeniu trwałemu l=0,01% l0
Następnie przez wyznaczony w.w. punkt poprowadziliśmy prostą równoległą do prostoliniowej
części wykresu ściskania . Prosta ta przecina wykres ściskania w punkcie , którego rzędna jest
równa umownej granicy sprężystości . Tuż po przekroczeniu tego punktu wykres dla obydwu
próbek odbiega od poprzedniej części co odczytujemy jako powstawanie trwałych odkształceń .
Dla stali miękkiej wykres dalej zmienia się nie liniowo i znacznie różni się w tej części od wykresu
dla stali twardej . Interpretujemy to jako znaczny przyrost odkształceń przy niewielkim przyroście
obciążenia…
…. .
WYNIKI LABOR
Rec-gr.plastyczn.
WYNIKI PORÓWNAWCZE
E-moduł odk.plast.
WYNIKI PORÓWNAWCZE
152,79 MPa
506,11 MPa
11,46 GPa
23,87 GPa
Rec-gr.plastyczn.
WYNIKI LABOR
DURALUMINIUM
1165,01 MPa
E-moduł odk.plast.
UWAGA: W ćwiczeniu wyniki obliczenia modułu Younga nie zgadzają się z normowymi.
Może to być spowodowane domieszkami, złym wyskalowaniem maszyny. Powodem może być
również i najprawdopodobniej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz