Mechanika budowli - strona 7

Kratownice - przyklady prostych konstrukcji i ich obliczanie - omówien...

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jerzy Bukowski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2968

KRATOWNICE - Przykłady prostych konstrukcji i ich obliczanie PRZYKŁAD I Określić, które pręty kratownicy służącej do podwieszenia rur instalacji chemicznej są rozciągane, a które ściskane. Określić siły występujące w prętach kratownicy, jeśli całkowity ciężar rur wynosi 3.8 [kN/m]. ROZWIĄZANIE a...

Wyznaczanie przemieszczenia pionowego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jerzy Bukowski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2184

Przykład 1.1 Kratownica płaska I. W przypadku kratownicy płaskiej obciążonej, jak na schemacie poniżej, wyznaczyć przemieszczenie pionowe v węzła C i przemieszczenie poziome u węzła D. Przyjęto stałą sztywność prętów EA. Rys. 1. Schemat sta...

Wyznaczanie sił wewnętrznych w prętach - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jerzy Bukowski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 112
Wyświetleń: 966

MECHANIKA TECHNICZNA KRAROWNICE PŁASKIE PLAN CREMONY METODA RITRERA KRATOWNICE PŁASKIE WYZNACZANIE SIŁ WEWNĘTRZNYCH W PRĘTACH METODĄ PLANU CREMONY ORAZ METODĄ RITTERA Kratownicami nazywamy sztywny układ prętów połączonych ze sobą ...

Metoda równoważenia węzłów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jerzy Bukowski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015

METODA RÓWNOWAŻENIA WĘZŁÓW Rys. 1 Równania równowagi dla całej kratownicy: Kratownica po uwzględnieniu znaków reakcji: Rys. 2 Węzeł B Pręt A-B jest zerowy. Węzeł A Zwroty obliczonych sił zaznaczamy kolejno na prętach kratownicy. Rys 3 pr...

Historia mechaniki i podział-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

WPROWADZENIE - historia, zasady i pojęcia podstawowe Rozwój mechaniki Mechanika jako nauka ścisła pojawiła się w Grecji i Egipcie w IV wieku p.n.e. Jej Twórcami byli Arystoteles (384-322 p.n.e.) i Archytas z Tarentu (IV wiek p.n.e.). Ich prace do...

Badanie przemieszczeń układów statycznie wyznaczalnych

 • Politechnika Gdańska
 • dr Wacław Borycki
 • Mechanika budowli
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1645

1. Opis  ćwiczenia.              Tematem ćwiczenia było badanie przemieszczeń układów statycznie wyznaczalnych. Należy pamiętać, że przy projektowaniu elementu zginanego konstrukcji należy tak dobrać kształt  i wymiary jego przekroju poprzecznego, aby: ∗ największe naprężenia wywołane w jego przekr...

Wyznaczanie reakcji podporowej belki ciągłej

 • Politechnika Gdańska
 • dr Wacław Borycki
 • Mechanika budowli
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1120

WYZNACZENIE REAKCJI  PODPOROWEJ BELKI CIĄGŁEJ               1. Opis  ćwiczenia. 1.1.  Doświadczenie 1 : Wyznaczanie wartości reakcji podporowej     .            Celem doświadczenia pierwszego było wyznaczenie wartości reakcji podporowej  belki ciągłej w podporze C. Obciążyliśmy belkę wg. rys siłą P...

Twierdzenie Varignona i redukcja sił-wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 406
Wyświetleń: 6405

Załóżmy, że mamy trzy siły Fi, F2 F3, których sumę s określamy za pomocą wieloboku sił. Na dowolnie przyjętej osi l znajdujemy rzuty tych wektorów na tę oś. Z rysunku widzimy że suma geometryczna rzutów wszystkich sił na oś jest równa rzutowi sumy s tych sił na tę oś czyli Twierdzenie o rzutach Suma...

Obliczanie odkształceń belek zginanych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 126
Wyświetleń: 868

Obliczanie odkształceń belek zginanych - metoda analityczna 1. Wyznaczyć strzałkę ugięcia oraz kąt obrotu na podporach belki jak na rys. 2. Wyznaczać równanie kątów obrotu i równanie osi ugiętej belki jak na rys. Znaleźć wartość maksymalnego ugięcia belki oraz kąty obrót przekrojów podporowych. ...

Zginanie mimośrodowe i ściskanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 84
Wyświetleń: 567

Zginanie mimośrodowe i ściskanie 1. W słupie betonowym wyznaczyć położenie osi obojętnej i wartości naprężeń na krawędziach 2. Belka Ceowa C180 została obciążona siłą P. Wyznaczyć największą dopuszczalną wielkość siły, przy której maksymal...