Prawo cywilne - strona 7

note /search

PODMIOTY STOSUNKU ZOBOWIĄZANIOWEGO

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

PODMIOTY STOSUNKU ZOBOWIĄZANIOWEGO: 1.Wierzyciel, 2. Dłużnik Po stronie wierzycielskiej, a także po stronie dłużniczej mogą występować podmioty pojedyncze, ale również po kilka podmiotów. Dzieje się tak bądź od chwili powstania zobowiązania (sprzedaż osobie trzeciej przez współwłaścicieli) bądź je...

Umowy jako źródło zobowiązań

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1743

UMOWY JAKO ŹRÓDŁO ZOBOWIĄZAŃ. Umowa jest czynnością prawną dwustronną, obejmującą zgodny zamiar stron skierowany na wywołanie zmiany, powstania lub ustania skutków prawnych. Rodzaje umów: -umowy nazwane (typowe, opisane w KC np. sprzedaży, składu, najmu) -

UMOWY ODNOSZĄCE SIĘ DO OSÓB TRZECICH

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

UMOWY ODNOSZĄCE SIĘ DO OSÓB TRZECICH. -art. 391 KC - Umowa o świadczenie przez osobę trzecią polega na tym, że jeżeli w umowie zastrzeżono, że osoba trzecia zaciągnie określone zobowiązanie albo spełni określone świadczenie, ten kto takie przyrzeczenie uczynił odpowiedzialny jest za szkodę, którą d...

WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 917

WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ Dłużnik winien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno- gospodarczemu oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego. Przedmiot wykonania: -jakość świadczenia: umówiona, a gdy strony nie umówiły się maja być rzeczy średniej j...

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI Na zasadzie winy jest to odpowiedzialność powszechna. Ustawodawca nie definiuje winy. Natomiast doktryna zgodnie przyjmuje, że pojecie winy ma dwa elementy: obiektywny i subiektywny. Obiektywny jest to bezprawność działania lub zaniechania osoby odpowiedzialnej za działanie...

Dawność - Termin zawiły - Zasiedzenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 840

 16.04.2013 DAWNOŚĆ - zbiór instytucji cywilno - prawnych dotyczący wpływu czasu na treść stosunków cywilnoprawnych. Postaci:  Przedawnienie  Termin zawiły  Zasiedzenie  Przewinienie PRZEDAWNIENIE - roszczenia majątkowe! Są przedmiotem przedawnienia. Po upływie terminu przedawnienia dłużnik ...

Ograniczone prawa rzeczowe - Hipoteka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 917

PRAWO CYWILNE CIĄG DALSZY 30.04.2013 OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE - użytkowanie, służebność, hipoteza, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 1. Użytkowanie - odpowiednik najmu albo dzierżawy, pozwala na korzystanie z cudzej rzeczy ruchomej lub nieruchomej za wynagrodzeniem lub nieodpłat...

PODMIOTY PRAWA CYWILNEGO

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 826

PODMIOTY PRAWA CYWILNEGO  Stosunek cywilnoprawny zobowiązany i uprawniony (stosunek między przynajmniej dwoma podmiotami np własność).  Kategoria stosunku prawnego ELEMENTY STOSUNKU PRAWNEGO:  Podmioty - ciąży na nich obowiązek, są uprawnione  Przedmioty - to co jest przedmiotem świadczenia, n...

POSTACIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 714

POSTACIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH 1. Podział ze względu na ilość stron A) jednostronne (testament, przyrzeczenie publiczne, wypowiedzenie umowy) B) dwustronne (umowy) C) wielostronne Różnice między wypowiedzeniem a ostąpieniem: WYPO...

PRAWA RZECZOWE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1001

PRAWA RZECZOWE: prawa do rzeczy czyli materialna część przyrody o charakterze bezwględnym, np własność (prawo skuteczne wobec drugiej osoby tym różnią się zobowiązania od prawa rzeczowego). Uprawniony wobec wszystkich podmiotów prawa. Moje prawo jest bezwględne jeśli chodzi o wszystkie osoby.   Do...