POSTACIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
POSTACIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH - strona 1 POSTACIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH - strona 2

Fragment notatki:

POSTACIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH
1. Podział ze względu na ilość stron
A) jednostronne (testament, przyrzeczenie publiczne, wypowiedzenie umowy)
B) dwustronne (umowy)
C) wielostronne
Różnice między wypowiedzeniem a ostąpieniem:
WYPOWIEDZENIE - na przyszłość (np w wypadku świadczeń czasowych - umowa o pracę)
ODSTĄPIENIE - z mocą wsteczną (np w wypadku kupna, darowizny = świadczenia jednorazowe)
C) WIELOSTRONNE
Np uchwała - nie wszystkie jej strony muszą się z nią zgadzać - decyduje większość
2. Podział ze względu na to, w jaki sposób dochodzi do skutecznego związanie
A) konsensualne - dochodzą dos kurki jedynie za pomocą deklaracji stron
B) realne - konieczne są jeszcze inne czynności np do ustanowienia własności (wpis do księgi wieczystej)
3. Podział ze względu na skutek prawny
A) zobowiązujące - skutkiem jest powstanie zobowiązania
B) rozporządzające - przemienianie prawa
C) czynności o podwójnym skutku prawnym - wywołuje skutek zobowiązujący i rozporządzający
Zasada podwójnego skutku czynności zobowiązującej
W polskim prawie osoba staje się właścicielem kupionej rzeczy w momencie podpisania umowy: wyjątki:
 Rzeczy przyszłe 4. Podział ze względu na status stron
A) między żyjącymi - inter vivos
B) na wypadek śmierci (np testament) - mortis causa (wywołuje skutki prawne w momencie śmierci
5. Podział ze względu na wymóg istnienia 'causae'
A) kazualne - zależne (causa) od istnienia ważnej przyczyny prawnej (np komuś została przepisana nieruchomość w testamencie. Testament okazuje się nieprawdziwy. Wszystkie czynności na nim oparte tracą ważność.
B) abstrakcyjne - niezależna - np weksel
6. Podział ze względu na to, czy porozumienie następuje po obu stronach czynności
A) odpłatne - przysporzenie jest wzajemne
B) nieodpłatne - po tytułem darmym - przysporzenie następuje tylko po jednej stronie - np darowizna jest czynnością dwustronną
7. Podział ze względu na czynności upoważniające - np udzielenie pełnomocnictwa - jest czynnością jednostronną
8. Podział ze względu na czynności powiernicze - szczególnie czynności zabezpieczające silniejsze niż inne (nie będzie tego podział na egzaminie) - np przenoszę własność na powiernika przy zobowiązaniu, że po wypełnieniu określonej czynności powiernik mi ją odda
FORMY CZYNNOŚCI PRAWNYCH - dobrowolność formy czynność prawnych (jeżeli ustawa nie nakazuje konkretnej formy) - zasada swobody formy
FORMY:


(…)

… notarialnie poświadczonym - poświadcza tożsamość - np zbycie udziałów w Sp z o.o. 3. Forma aktu notarialnego - notariusz sporządza akt, zachowuje go u siebie w kancelarii, my tylko dostajemy odpis - np założenie spółki. Ta forma aktu zastępuje wszystkie, jest najsilniejsza
4. Forma elektroniczna 
 Generalnie równorzędna formie ustnej  Wyjątek: forma elektroniczna z bezpiecznym podpisem elektronicznym
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz