Prawo cywilne - strona 8

PRZEDSTAWICIELSTWO - Prokura

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Sobolewski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

PRZEDSTAWICIELSTWO  Jeżeli dana osoba nie może lub nie chce wykonać czynności prawnej (wtedy przedstawiciel składa oświadczenie woli ze skutkiem dla mocodawcy). Zawiera umowę 2 typy przedstawicielstwa:  Przedstawicielstwo Ustawowe - opiera się na ustawie albo orzeczeniu sądu np rodzice (np jeśli...

UŁOMNE OSOBY PRAWNE

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Sobolewski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

UŁOMNE OSOBY PRAWNE - jest to osoba, która nie ma pełni praw. Jest to pojęcie, które nie zostało opisane w aktach normatywnych. Osobami prawnymi stricto nie są takie osoby, chociaż mogą zaciągać zobowiązania prawne.  Art. 33 - możliwość zaciągania zobowiązań - członkowie tych podmiotów ponoszą subs...

ZAWIERANIE UMÓW

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Sobolewski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 693

ZAWIERANIE UMÓW  3 tryby w prawie polskim:  Oferta i jej przyjęcie - oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi oferty jeśli zawiera istotne postanowienia umowy, które muszą być wskazane aby umowa doszła do skutku (np chcę sprzedać myszkę ZA 10 złotych). Jeśli powiem chcę sprzedać m...

Części ruchome

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Sobolewski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Części ruchome - wyldrębnione części przyrody, zwierzęta (zwierzę jako istota czująca nie jest rzeczą, ale prawo cywilne traktuje je jak rzeczy materialne). Tak samo traktuje się energię.  ZBIORY RZECZY:  Przedsiębiorstwa (jako podmiot w języku potocznym, ale w prawie cywilnym jest przedmiotem pr...

Opracowanie wybranych zagadnień z prawa cywilnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Sobolewski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 749

Nazwa umowy: Art. w KC: Charakterystyka: Prawa i obowiązki stron: Wygaśnięcie umowy: Odpowiedzialność za wady: Przedawnienie roszczeń: Inne: SPRZEDAŻ -Art. 535-602 KC Strony: I- sprzedawca II- kupujący -Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać rzecz a ku...

Wstęp do prawa cywilnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Sobolewski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1512

Prawo cywilne - z czasów Imperium Rzymskiego. (Prawo obywateli rzymskich); zajmuje się obrotem gospodarczym System prawa:  PRAWO CYWILNE - równość i autonomiczność (jeżeli nie ma tych cech, to jesteśmy w prawie administracyjnym). Kodek...

Prawo rzeczowe - Prawo własności

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dorota Ruszkiewicz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 728
Wyświetleń: 1995

ZAGADNIENIA OGÓLNE Pojęcie prawa rzeczowego (ujęcie przedmiotowe i podmiotowe) Termin „prawo rzeczowe” ma dwojakie znaczenie. Używany jest w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym. Prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym oznacza zespół przepisów prawa cywilnego, które normują powstanie, treść, zmi...

Zobowiazania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dorota Ruszkiewicz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1008

PRAWO CYWILNE - ZOBOWIĄZANIA Pojęcie zobowiązania. Zobowiązanie jest rodzajem stosunku cywilno-prawnego cywilnoprawnego swoistych cechach wskazanych w odpowiednich normach prawa zobowiązań. (art. 353) Podmiot uprawniony - WIERZYCIEL, pod...

Wyklady-prawo

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dorota Ruszkiewicz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1113

Prawo Cywilne  1.  Stosunkiem prawnym  jest stosunek społeczny uregulowany przez prawo, podmioty  tego  stosunku  maja  wobec  siebie  prawa  i  obowiązki  gwarantowane  możliwością  użycia przymusu państwowego.  stosunek cywilnoprawny  to stosunek prawny uregulowany przez prawo cywilne  Elementy s...

Świadczenia odszkodowawcze

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1337

Świadczenia odszkodowawcze Odpowiedzialność odszkodowawcza jednego podmiotu za szkodę doznaną przez inny podmiot powstaje tylko jeżeli ziszczą się określone w systemie prawnym zdarzenia prawne. Zasady odpowiedzialności: Zasada winy- opiera się na założeniu, że ten, kto swoim zawinionym czynem (za...