Postępowanie cywilne - strona 8

note /search

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH Art. 442 1 kc z upływem lat 3 od kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie, nie później niż 10 lat od jej wyrządzenia, jeśli z przestępstwa dokonanego przez komornika to z upływem lat 20 od dnia popełnienia przestępstwa; komornik jest zobowiązany do zawarc...

Przedmiot procesu cywilnego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1036

PRZEDMIOT PROCESU CYWILNEGO Przedmiot procesu cywilnego określa art. 1 Kpc, który stanowi: Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego...

Przesłanki postępowania cywilnego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1435

PRZESŁANKI Dopuszczalność wszczęcia postępowania cywilnego i rozstrzygnięcia przez sąd sprawy merytorycznie w tym postępowaniu uwarunkowana jest przez zaistnienie bądź nieistnienie pewnych okoliczności, które nazywane są przesłankami procesowymi. Po raz pierwszy pojęcie to pojawiło się w roku 1850...

Przygotowanie rozprawy.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

PRZYGOTOWANIE ROZPRAWY przygotowanie rozprawy należy do przewodniczącego, umożliwienie rozstrzygnięcia sprawy na pierwszym posiedzeniu art. 208 przewodniczący może stosownie do okoliczności wydać na wniosek lub z urzędu następujące zarządzenia mające na celu przygotowanie rozprawy wezwanie stron d...

Przypozwanie - omówienie, przykład i cel.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1568

PRZYPOZWANIE inicjatywa strony zmierzająca do wejścia osoby trzeciej w charakterze interwenienta ubocznego realizuje się w drodze przypozwania - zawiadomienie osoby trzeciej o t...

Przywrócenie terminu ustawowego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

PRZYWRÓCENIE TERMINU Przywróceniu podlegają tylko terminy ustawowe, a więc dotyczące stron i uczestników postępowania. Przesłanki przywrócenia są następujące: gdy strona nie z własnej winy uchybiła terminowi; uchybienie pociąga za ...

Równości stron i uczestników postępowania.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

RÓWNOŚCI STRON I UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA Zasada równouprawnienia, procesowa kontynuacja konstytucyjnej zasady z art. 32 Konstytucji równości wobec prawa, równego traktowania, realizowana w sądowym postępowaniu rozpoznawczym , w mniejszym stopniu egzekucyjnym. Aspekty realizacyjne zapewnienie równ...

Referendarze sądowi - omówienie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

REFERENDARZE SĄDOWI Art. 47 1 referendarz może wykonywać czynności w postępowaniu cywilnym w wypadkach wskazanych w ustawie, w zakresie powierzonych czynności ma kompetencje sądu chyba że ustawa stanowi inaczej Art. 147 pusp referendarze i st...

Rodzaje egzekucji.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 875

RODZAJE EGZEKUCJI - kryterium - podmiot prowadzący SĄDOWA Na podstawie przepisów kpc, Organy egzekucyjne Sąd, komornik ADMINISTRACYJNA Na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Organy Urząd skarbowy- egzekucja należności pieniężnych Rzeczowo właściwy terenowy o...

Rodzaje postępowań cywilnych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1260

RODZAJE POSTĘPOWAŃ CYWILNYCH POSTĘPOWANIE SĄDOWE - prowadzone przed sądami powszechnymi, SN - oparta na zasadzie II instancyjności, przy 4 stopniowej strukturze organizacji sądownictwa ROZPOZNAWCZE (KOGNICYJNE) służy rozpoznaniu sprawy cywilnej. Może być prowadzone w jednym z dwóch trybów: TRYB P...