Prawoznawstwo - strona 8

Ewolucja ideii sprawiedliwości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 385

EWOLUCJA IDEI SPRAWIEDLIWOŚĆI: Ulpian, Cyceron - cnota doskonałości polegająca na tym, że żyje się uczciwie i nikogo nie krzywdzi, każdemu oddaje się to co jego Arystoteles - istniała sprawiedliwość wyrównawcza (odpłata za dobro otrzymane od inny...

System prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1351

System prawa - całokształt norm prawnych obowiązujących w danym państwie, uporządkowany według wybranych cech (kryteriów). Prawo publiczne - chroni interesy państwa (interes publiczny), np. prawo konstytucyjne, administracyjne Prawo prywatne - chroni interesy jednostek (interes prywatny), np. ...

Ustawa o broni i amunicji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                              s. 1/27 04-07-20 Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549   USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji1) Rozdział 1 Przepisy ogólne A...

Ustawa i konstytucja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Piotr Zwierzykowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3346

USTAWA O OGŁASZANIU AKTÓW NORMATYWNYCH Ogłaszanie aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, wydawanie dzienników urzędowych. Odrębne ustawy: umowy międzynarodowe, układy zbiorowe. Przepisy Unii: akty normatywne unii i jej dzienniki Ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowy...

Normy postępowania, powstanie i źródła prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 231
Wyświetleń: 8057

Smolak. Notatka składa się z 3 stron. Słowna postać normy postępowania. Wyróżnić można zasadniczo 3 słowne formy normy postępowania: postać rozkaźnikowa (w postaci rozkazu: Zamknij drzwi!) postać hipotetyczna (w postaci okresu warunkowego lub implikacji - Jeżeli X jest A i zajdą okoliczności B, ...

Obowiązywanie prawa, Akt normatywny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4921

Smolak. Notatka składa się z 4 stron. OBOWIĄZYWANIE PRAWA W ASPEKCIE CZASOWYM, TERYTORIALNYM I OSOBOWYM Prawo nieobowiązujące nie reguluje zachowania jego podmiotów. Czasowy aspekt obowiązywania prawa polega na tym, że jakaś norma została przyjęta do systemu prawnego i obowiązuje do czasu, kiedy...

Stanowienie prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4081

Smolak. Notatka składa się z 5 stron. STANOWIENIE PRAWA Dwa ujęcia stosowania prawa: szerokie - czynienie przez organ państwa lub quasi-organ państwa użytku z określonej kompetencji, np. kiedy parlament uchwala ustawy - nie wskazuje różnic np. między działaniem sądu a parlamentu wąskie - czynien...

Stosunek prawny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 735
Wyświetleń: 4557

Smolak. Notatka składa się z 4 stron. STOSUNEK PRAWNY I JEGO ELEMENTY Stosunek prawny - współzależność wyznaczona przez normy prawne zachodzące między podmiotami prawnymi; stosunek społeczny, którego podstawą jest prawo (normy prawne), np. bycie pracodawcą, pracownikiem. Rodzaje stosunków prawny...

System prawa i jego cechy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 448
Wyświetleń: 4452

Smolak. Notatka składa się z 4 stron. SYSTEM PRAWNY ORAZ JEGO CECHY System prawny jest to zbiór uporządkowany , którego elementami są normy prawne (generalne i abstrakcyjne, będące rezultatem faktów prawotwórczych, stanowienia) oraz normy konsekwencje (wywnioskowane na gruncie dyrektyw inferencyj...

Realizowanie i przestrzeganie prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3535

Wronkowska. Notatka składa się z 4 stron. ROZDZIAŁ X - REALIZOWANIE I PRZESTRZEGANIE PRAWA Realizowanie normy - jeżeli adresat normy, znalazłszy się w wyznaczonych przez nią okolicznościach, postępuje w sposób nakazany przez tę normę albo powstrzymuje się od zachowań przez nią zakazanych; nie obe...