Prawoznawstwo - strona 9

note /search

Znajomość prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3465

Wronkowska. Notatka składa się z 4 stron. ROZDZIAŁ XI - ZNAJOMOŚĆ PRAWA Wymaganie publikacji aktów normatywnych jest uzasadnione: względami na skuteczność względami etycznymi - nieogłoszone normy nie są w ogóle wiążące, nie są prawem (św. Tomasz z Akwinu) Publikacja aktów normatywnych: - urzędow...

Podmioty prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3325

Wronkowska. Notatka składa się z 3 stron. ROZDZIAŁ XIV - PODMIOTY PRAWA Podmiot prawa - osoba lub odpowiednio zorganizowana grupa osób, które może być nosicielem różnego rodzaju praw („swoich praw”) i obowiązków. Współcześnie, podmiotem praw i obowiązków jest każdy człowiek. - prawo międzynarodo...

Prawoznawstwo ćwiczenia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Rozdział I Dualizm – porządek prawa ludzkiego i prawo naturalne Augustyn – porządek rzeczy wyrażany przez prawo boże, znajdował odzwierciedlenie w postępowaniu człowieka. Człowiek mógł postępowad dobrze, dostąpid łaski i byd zbawionym. Dla złych Bóg stworzył paostwo ziemskie, które pełniło rolę...

Prawo jako dziedzina naukowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

metody badawcze socjologii i psychologii - używane przez realistów i przy podejściu empirycznym, przedmiotem badań są zachowania ludzkie filozoficzna refleksja nad naturą wartości - korzysta się z niej przy filozoficznych studiach nad prawem metoda porówna wcza (komparatystyczna) - porównywanie r...

Publiczne Prawo Gospodarcze

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 329
Wyświetleń: 5495

Wymienione zostały źródła publicznego prawa gospodarczego i jego zasady: zasada wolności gospodarczej, zasada prawa, zasada społecznej gospodarki rynkowej, zasada proporcjonalności. Wyjaśniono podczas wykładu czym jest działalność gospodarcza według obowiązującej ustawy o działalności gospodarczej,...

Europejskie prawo gospodarcze

 • Politechnika Gdańska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3479

pdf. dotyczące europejskiego prawa gospodarczego, tj. orzeczenia dotyczące swobody przepływu usług oraz 49 art Traktatu o funkcjonowaniu UE. W pierwszym pliku, 7 stron, znajdziecie, takie kwestie, jak: dwie formy działalności gospodarczej art. 49,

Prawa człowieka drugiej generacji - Prawo socialne

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 2632

Praca jest z 1999 roku, ma 18 stron i porusza zagadnienia takie jak: prawo do pracy, prawo do odpowiednich warunków pracy, prawo do zabezpieczenia społecznego, prawo rodziny do ochrony i pomocy, prawo do odpowiedniego poziomu życia, prawo do korzystania z najlepszego stanu zdrowia fizycznego i psyc...

Dzieje wymiaru sprawiedliwości

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 357
Wyświetleń: 20615

W treści niniejszego dokumentu zostały poruszone takie zagadnienia jak: proces skargowy, zasada osobowości prawnej, etapy postępowania sądowego, proces właściwy, strony procesowe. Ponadto w treści dokumentu wypisane zostały wraz z krótkim opisem zasady procesu sądowego: zasada skargowości, zasa...

Prawo administracyjne - opracowanie - źródła prawa

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3332

Opracowanie prawa administracyjnego zawiera podstawowe pojęcia z zakresu omawianego tematu. Notatka charakteryzuje się wysoką jakością. Innym kolorem zaznaczono pojęcia kluczowe, co ułatwia szybkie znalezienie poszukiwanych zagadnień. W opracowaniu omówiono tematy: pojęcie administracji publicznej...

POLITOLOGIA Europejska Konwencja Praw Człowieka - referat

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 5012

Europejska Konwencja Praw Człowieka jest tematem referatu z przedmiotu prawa socjalne i ochrona praw człowieka, który prowadził dr Jerzy Solański. Referat składa się z 6 stron zapisanych w formacie doc. W referacie pojaw...