Fizyka - strona 9

note /search

Statystyczny charakter rozpadu promieniotwórczego

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1386

CLF Statystyczny charakter rozpadu promieniotwórczego Ćw. B7 STATYSTYCZNY CHARAKTER ROZPADU PROMIENIOTWÓRCZEGO PODSTAWY FIZYCZNE Wstęp Promieniotwórczość naturalna została odkryta w 1896 roku przez H.Becquerela [1]. W przyrodzie znane są trzy podstawowe przemiany promieniotwórcze: rozpad al...

Badanie osłabienia promieniowania gamma

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1386

JOLANTA GAŁĄZKA-FRIEDMAN Ćwiczenie 11. BADANIE OSŁABIENIA PROMIENIOWANIA GAMMA PRZY PRZECHODZENIU PRZEZ MATERIĘ WSTĘP W przyrodzie znane są trzy podstawowe przemiany promieniotwórcze: rozpad alfa, beta i gamma (,  i ). Rozpad alfa polega na emisji z jądra macierzystego cząstki alfa, czyli ...

Promieniowanie gamma - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 623

Wydział Dzień/godz. Czwartek 17.15-20.00 Nr zespołu Chemia Data 22.04.2010 23 Nazwisko i Imię Ocena z przygotowania Ocena ze sprawozdania Ocena Małgorzata Czyżewska Dominik Wiącek Zuzanna Włoczewska             Prowadzący: Karol Szlachta Podpis   prowadzącego Ćwiczenie nr. 1...

Pomiar długości fali świetlnej - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784

CLF I Ćw. nr 35 – Pomiar długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej i spektrometru Wydział Fizyki P.W. POMIAR DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ I SPEKTROMETRU 1. Podstawy fizyczne Fala elektromagnetyczna są to rozchodzące się w przestrzeni periodyczne zmiany pol...

Metody pomiarowe i pracowania wyników w laboratorium fizyki

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 931

CLF METODY POMIAROWE I OPRACOWANIA WYNIKÓW W LABORATORIUM FIZYKI ĆW.1 METODY POMIAROWE I OPRACOWANIA WYNIKÓW W LABORATORIUM FIZYKI Prawo Ohma Uporządkowany ruch elektronów nazywa się prądem elektrycznym. Poruszające się w przewodniku elektrony napotykają na pewien opór. W wyniku analizy różn...

Pomiar długości fal elektromagnetycznych metodami interferencyjnymi

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2072

CLF I Ćw. nr 10 – Pomiar Długości Fal Elektromagnetycznych Metodami Interferencyjnymi Wydział Fizyki P.W. POMIAR DŁUGOŚCI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH METODAMI INTERFERENCYJNYMI 1.PODSTAWY FIZYCZNE1 Do najbardziej charakterystycznych zjawisk ruchu falowego należy interferencja. W najogólniejszym ...

Błędy i niepewności pomiarowe

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1029

1. BŁĘDY I NIEPEWNOSCI POMIAROWE. Praca w laboratorium fizycznym polega na obserwacji zjawisk fizycznych, wykonywaniu pomiarów i ich interpretacji w oparciu o poznane teorie i prawa fizyki. Oprócz poprawnego wykonania pomiarów, bardzo istotna jest analiza końcowych wyników pod względem ich wiarygod...

Pytania i odpowiedzi - fizyka

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 301
Wyświetleń: 840

1. Czasoprzestrzeń. 1.1 Układ inercjalny - definicja. Układy inercjalny to układ odniesienia, w którym czas i przestrzeń są jednorodne. 1.2 Zasada względności (demokracji) - ogólne sformułowanie. Wszystkie układy inercjalne są równoważ...

Pytania i odpowiedzi na zerówki

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 798

1.1. Układy inercjalne to układy odniesienia, w których czas i przestrzeń są jednorodne czyli układ odniesienia, w którym ruch swobodny odbywa się, ze stałą prędkością. (Ruch swobodny, to ruch cząstki swobodnej. Cząstka swobodna, to cząstka, na którą nie działają żadne siły.) 1.2. Zasada Względnośc...

Zadania z fizyki - mechanika kwantowa

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1561

ZADANIA Z FIZYKI KWANTOWEJ Zadanie 1. Źródło monochromatyczne o mocy M = 10-2 W wysyła n = 1013 fotonów na sekundę. Jaka jest długość fali wysyłanych fotonów λsz? Zadanie 2. Graniczna długość fali dla zjawiska Comptona dla pewnego m...