Fizyka - strona 8

note /search

Statyka

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 770

Statyka Zjawisko równowagi Równowagą nazywamy zjawisko, w którym działanie jednej siły jest równoważone przez działanie drugiej siły, ciała, na które działają te siły pozostaje w spoczynku. Dział mechaniki zajmujący się badaniem równowagi ciał...

Termodynamika

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

Termodynamika Gazy Każdy z nas, już od najmłodszych lat, zna pojęcie ciepła i stosuje je często w życiu codziennym. Mówimy, że w zimie jest zimno, a w lecie ciepło, albo woda jest lodowata, albo gorąca itd. Ale opis ciepła opisywany przez nas ma bardzo subiektywny charakter. Bowiem może się zda...

Właściwości fizyczne

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1323

Właściwości fizyczne Tablica I. Współczynnik tarcia Współczynnik tarcia statycznego na smar. zwilż. sucho olejem wodą Wielkość Drewno o drewno Żeliwo o żeliwo 0,65 - Stal o żeliwo lub brąz Stal o stal Brąz o brąz Współczynnik ta...

Wektory, funkcje, logarytm

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 700

Wektory W fizyce mamy często do czynienia z tzw. wielkościami fizycznymi. Opisując niektóre z nich wystarczy podać wartość tej wielkości fizycznej, oraz jej jednostkę, np. by poinformować o czasie trwania jakiejś czynności, wystarczy ...

Teoria do ćwiczenia nr 7 - układy optyczne

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1071

UKŁADY OPTYCZNE  Oko ludzkie jako przyrząd optyczny dysponuje pewną zdolnością do rozróżniania szczegółów, zwaną zdolnością rozdzielczą. Określa ona minimalna odległość między dwoma punktami, gdy oko ludzkie jest w stanie te punkt...

Teoria do ćwiczenia nr 15 - ruch drgający i falowy

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1757

Ruch drgający i falowy Ruch drgający prosty Ruch drgający prosty jest ruchem najczęściej spotykanym w przyrodzie. Przykładami takiego ruchu są: ruch struny instrumentu, ruch ciężarka zawieszonego na sprężynie, ruch wahadła czy ruch tłoka w silniku. Przyczyną tego ruchu jest

Teoria do ćwiczenia nr 36: Tarcie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 875

Tarcie Tarcie jest zjawiskiem, które występuje na powierzchniach styku ciał materialnych. Działanie siły tarcia obserwujemy wtedy, gdy próbujemy przesunąć względem siebie stykające się ciała. Siła ta nie zależy od pola powierzchni zetknięcia się ciał; zależy jednak od materiału, z jakiego są o...

Fizyka- zadania i wzory do rozwiązania

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 798
Wyświetleń: 2289

1. Elektron o energii 7.7·10-6 J wpada w jednorodne pole magnetyczne o indukcji B= 1.3·10-9 T prostopadle do linii pola i porusza się po okręgu. Oblicz przyspieszenie całkowite tego ruchu w [m/s2] (me = 9.11·10-31kg). 9.39e14 2. Elektron przyspieszany w polu elektrycznym o napięciu U=35 V wpada w j...

Fizyka- pytania i odpowiedzi egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 1470
Wyświetleń: 2121

FALA POPRZECZNA MOŻE POKAZAĆ ZJAWISKO: Polaryzacji ENERGIA POLA MAGNETYCZNEGO ZMAGAZYNOWANA W CEWCE INDUKCYJNEJ PRZEZ KTÓRA PLYNIE PRAD O NATĘŻENIU I: Proporcjonalna do I^2 NA PRZEWODNIK O DLUGOŚCI 2m PRZEWODZĄCY PRĄD O NATĘŻENIU 2A UMIESZCZONY POD KĄTEM PI/4 WEKTOR INDUKCJI 2T DZIAŁA SIŁA: 4N ...