Prawo rzymskie - strona 8

note /search

Zobowiązania umowne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3493

6.12 Zobowiązania umowne Zawarcie umowy każde zobowiązanie ex contractu wymaga zgody stron ( conventio ) podział umów: werbalne ( verbis ) konieczne było użycie słów realne ( re ) przekazanie faktycznego władztwa nad rzeczą materialną literalne ( litteris ) określenie treści zobowiązania w...

Ustrój i prawa w dominacie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959

5.1 Kształtowanie się ustroju dominatu - termin dominat pochodzi od całkowitej dominacji cesarza (był uważany za żywego boga) - dawne rzymskie instytucje niemal całkowicie zniknęły 5.2 Źródła prawa w dominacie - ustawy ( constitutiones bądź lege...

Królestwo - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1393

KRÓLESTWO 2.1 Początki państwa rzymskiego. Szacuje się, że około 1000 roku p.n.e. na wzgórzach nad Tybrem pojawiły się pierwsze ludzkie osiedla. Miasto założone przez Romulusa miało mieszany charakter: latyński i sabiński. Ludy te zasymilowały się i utworzyły własne miasto-państwo. 2.2 Źródła pra...

Prencypat - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1211

4.1 Tradycje republikańskie pryncypatu - twórcą pryncypatu był Oktawian, który po pokonaniu Antoniusza w bitwie pod Akcjum (31 r. p.n.e.) rządził państwem niepodzielnie - w 27 r. p.n.e. Oktawian przeprowadził lustrum i ustanowił siebie princeps...

Początki i ksztatowanie się republiki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1176

REPUBLIKA 3.1 Początki republiki - władzę przejęli dwaj urzędnicy - konsulowie - organy władzy państwowej: magistratus, zgromadzenia ludowe i senat - oficjalny podział na plebejuszy i patrycjuszy 3.2 Kształtowanie się ustroju republikańskiego - plebejusze jako silna warstwa społeczna, zdobywali...

Organizacja państwa i struktura władz

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1176

ORGANIZACJA PAŃSTWA I STRUKTURA WŁADZ Struktura państwa była przez wiele stuleci nieuporządkowana. Powiększanie się terytorium nie pociągało za sobą zmian w zarządzaniu państwem - Rzym pozostawał w sensie organizacyjnym dawną civitas z kilkoma ważnymi urzędami (konsul, cenzor,

Pryncypat i dominat - omówienie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2758

Okres PRYNCYPATU (27 r. pne - 284 r. ne) Władzę przejął Oktawian, kumulując w swym ręku szereg urzędów republikańskich przy pozornym zachowaniu republiki wykształciło się w Rzymie cesarstwo (IMPERIUM) z cesarzem - PRINCEPSEM zmierzającym do przejęcia władzy absolutnej.Okres DOMIN...

Ustrój państwa w dominacie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

./ USTRÓJ PAŃSTWA W DOMINACIE System rządów oparty był na wzorze wschodnich despotii połączenie kultu cesarskiego z boskim . Władza cesarza była w pełni absolutna - w jego ręku skupiało się całe ustawodawstwo, władza sądowa, był naczelnym wodzem i najwyższym kapłanem. Zniesiono wszystkie istniejące...

Źródła władzy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1162

ŹRÓDŁA WŁADZY Niemal od początku istnienia państwa rzymskiego lud rzymski postrzegany był jako depozytariusz władzy państwowej ułatwiło to plebejuszom walkę o szerszy dostęp do urzędów i o większą kontrolę nad tworzeniem i stosowaniem prawa....

Działalność prawodawcza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1064

./ DZIAŁALNOŚĆ PRAWODAWCZA Pierwotnie prawo rzymskie miało charakter prawa zwyczajowego , jego źródła były rozproszone, znali je nieliczni presja plebejuszy do uczynienia prawa bardziej dostępnym. Powołano komisję dziesięciu ustawa XII tablic (...