Organizacja państwa i struktura władz

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja państwa i struktura władz - strona 1 Organizacja państwa i struktura władz - strona 2

Fragment notatki:

ORGANIZACJA PAŃSTWA I STRUKTURA WŁADZ Struktura państwa była przez wiele stuleci nieuporządkowana. Powiększanie się terytorium nie pociągało za sobą zmian w zarządzaniu państwem - Rzym pozostawał w sensie organizacyjnym dawną civitas z kilkoma ważnymi urzędami (konsul, cenzor, pretor, kwestor, trybun ludowy) i bez odpowiedniej kadry urzędniczej. Urzędy sprawowane były czasowo, a najważniejszy - urząd konsula - powierzano
2 osobom, co miało chronić przed niebezpieczeństwem tyranii.
nie było hierarchii urzędów, wszystkie piastowane były z woli Senatu i ludu rzymskiego
Pryncypat : Sytuacja ta zaczęła się zmieniać w pryncypacie , kiedy część najważniejszych urzędów została skupiona w ręku princepsa oraz powoli rozbudowywano strukturę niższych urzędów. Na szczeblu centralnym urzędników ważny stał się urząd prefekta pretorianów (z czasem cesarze zaczęli mianować ich 2)
Od Aleksandra Sewera (III w. ne) urzędników tych traktowano jako mandatariuszy ich rozporządzenia uzyskały moc władzy cesarskiej, działających na mocy
ogólnie obowiązującą pełnomocnictw cesarza
m.in. sądownictwo w zastępie zasada fachowości - ważne prawnicze cesarza wykształcenie i doświadczenie
Od Hadriana (II w. ne) rosło znaczenie RADY CESARSKIEJ jako organu doradczego rada ta składała się z osób powoływanych przez cesarza i zajmowała się głównie sprawami cywilnymi i karnymi oraz ustawodawczymi.
Nadal brakowało urzędów i organów centralnych (poza cesarzem), których kompetencje administracyjne rozciągałyby się na prowincje.
Dominat : Zasadniczą reformę w tej kwestii przeprowadzono dopiero za Dioklecjana rozdzielenie władzy cywilnej i wojskowej pozwoliło na uporządkowanie systemu zarządzania państwem na szczeblu centralnym lokalnym. Podstawowymi zasadami systemu administracji stały się centralizm i biurokratyzm - oznaczało to oparcie się na fachowych urzędnikach, wprowadzenie hierarchii urzędów powiązanej z nowym podziałem administracyjnym państwa. Reforma ta uniezależniła w znacznym stopniu działanie urzędów od ciągłych zmian na tronie.
Ponadto administracja z czasów dominatu szerzej objęła sfery życia związane z użytecznością publiczną (komunikacja, poczta), a później stała się wzorem przyszłej administracji państwa absolutnego.
Organem centralnym stał się ŚW. KONSYSTORZ , złożony z najwyższych urzędników (tzw. komesów) stojących na czele najważniejszych służb państwa (np. skarbowość, sądownictwo, poczta) charakter najwyższej rady cesarskiej i sądu najwyższego .
Na szczeblu lokalnym dawny podział dwustopniowy (prowincje, okręgi) zastąpiono ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz