Państwo rzymskie - okres królewski

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Państwo rzymskie - okres królewski - strona 1 Państwo rzymskie - okres królewski - strona 2 Państwo rzymskie - okres królewski - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział III Państwo rzymskie 1.OKRES KRÓLEWSKI Początki państwa od VIII w- Romulus i Remus Forma monarchii Terytorium -lewy brzeg Tybru: Rzym i jego okolice CIVITAS (tereny zamieszkałe przez Latynów i Sabinów) 3 ostatni królowie z Etrusków: Tarkwiniusz Stary, Sewiusz Tuliusz, Tarkwiniusz Pyszny To oni stworzyli miasta, w których mieli rządzić królowie USTRÓJ SPOŁECZNY: RODY - Składały się z nich plemiona, a dzieliły się na rodziny; Należeli do niego wszyscy pochodzący od wspólnego przodka; Własność indywidualna obejmowała tylko rzeczy ruchome; Charakter patriarchalny- na czele PATER FAMILIAS -pan życia i śmierci, sędzia, kapłan.
KURIA - Grupa 10 rodów; Jednostka wojskowa i podatkowa.
TRIBUS (pokolenie, plemię) - Grupa 1 kurii POPULUS ROMANUM QUIRITUM(naród rzymski) - Należał do niego tylko ten, kto był członkiem jednego z 300 rodów
Podział ludności Wolni(patrycjusze- pełnia praw politycznych i plebejusze) i niewolnicy
Dodatkowo: klienci, goście Patrycjusze uprawnienia: Pr. Zawierania ważnych małżeństw, Nawiązywania stos. Handlowych na podstawie ius civile, Nabywanie na własność i alienacja rzeczy, Udział w rzymskim procesie, Głosowanie zgromadzeniach, Piastowanie urzędów. Plebejusze - Obywatele gorszego prawa, Mogli posiadać własność ziemską, Prawo uczestnictwie w obrocie gospodarczym, Płacili podatki, Pełnili służbę wojskową, Ale nie mogli sprawować urzędów i brać udziału w spotkaniach kurii.
Klienci - Wyzwoleńcy, przedstawiciele podbijanych ludów; Zależni od rodów- opieka polityczna i osobista opiekunów; W stos. prawno - publ. w ich imieniu występował patron. Hospites (goście) - Wolni, przebywający czasowo w Rzymie; Poddawali się dla bezpieczeństwa opiece obywatela rzymskiego.
Niewolnicy - Jeńcy wojenni traktowani jak przedmioty; Byli własnością swoich panów.
Reformy Serwiusza Tuliusza Podzielił obywateli na 5klas (kryterium majątkowe) Klasa podzielona na centurie
Zbierały się na KOMICJACH CENTURIALNYCH- najważniejsze sprawy państwowe
Przewaga patrycjuszy, bo byli najbogatsi
Tuliusz podzielił również Rzym na 4 okręgi- TRIBUS LOKALNE
Podstawa do powoływania wojska i ściągania podatków
Co 5 lat dokonywano spisu majątkowego (cenzus), bo obowiązywał teraz cenzus majątku a nie pochodzenia . SKUTKI REFORM - Dopuścił plebejuszy do rządzenia- wymiar polityczny; Plebejusze weszli do narodu rzymskiego; Wciąż nie mieli pr. Zawierać małżeństw z patrycjuszami i piastować urzędów; Nowy charakter państwa-plutokracji. USTRÓJ POLITYCZNY KRÓL NAJWYŻSZA władza administracyjna, sadowa, kapłańska


(…)

… się do miast w armii służyli drobni I średni właściciele ziemscy- upadek armii, bo malała liczba obywateli obowiązanych służbą
reforma- zmian w systemie agrarnym, zapobieżenie ruinie chłopstwa, czyli rozrostu proletariatu pierwsze reformy agrarne;
376r.p.n.e - ograniczenie posiadania gruntu publicznego reformy GRAKCHÓW
133 r. p.n.e. Tyberiusz Grakchus, trybun ludowy przedstawił projekt ustawy agrarnej
poparli…
… żądaniami popularów (demokratyzacja ustroju)
w. d. wygrywa Sulla- przywódca optymatów, który wprowadza dyktaturę (urząd dyrektora na czas nieograniczony) Sulla dążył do wzmocnienia Senatu: podwyższenie liczby członków Senatu do 600; zmiana sposobu powoływania członków; ograniczenie kompetencji zgromadzeń ludowych; ograniczenie kompetencji trybunów ludowych; usunięcie ekwitów z sądownictwa; przyznanie…
…; sprawował swą władzę niezależnie od senatu; nie był ograniczony prawem intercesji trybunów. trybun wojskowy z władzą konsularną wybierani dla prowadzenia częstych wojen; wybierano ich na podstawie uchwał senatu w miejsce konsulów
TRYBUN LUDOWY - instytucja wprowadzona jako następstwo I secesji na Górę Świętą; początkowo 2 potem 4 potem 10- prawo ochrony interesów plebejskich; mieli prawo uchylania…
wojny punickie (264-146r.p.n.e)- powiększenie terytorium Rzymu kosztem Kartaginy, opanowanie Sycylii, Sardynii, Korsyki, cz. Hiszpanii, płn. Afryka wojny macedońskie (205-168r.p.n.e) - likwidacja państw hellenistycznych; Macedonia i Grecja stają się prowincjami Rzymu wojna syryjska- podbój Azji Mniejszej USTRÓJ SPOŁECZNY NOBILITAS (szlachta) - Z dawnych patrycjuszy i górnej warstwy plebejuszy; Gł…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz