Zgromadzenie Ludowe w Atenach

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zgromadzenie Ludowe w Atenach - strona 1

Fragment notatki:

Krasowski. Notatka składa się z 3 stron.
Zgromadzenie Ludowe w Atenach Organizacja aparatu państwowego opierała się na 3 filarach :
zgromadzenie ludowe ( ekklezja )
Wielka Rada ( bule )
sądownictwo ludowe ( heliaia )
+ urzędy Ekklezja była organem suwerennym polis. Zwoływana 3-4 razy w miesiącu. Uczestniczyć mógł w niej każdy obywatel, o ile nie był pozbawiony praw ( atimia ). Zaczynała pracować w obecności co najmniej 1000 osób, jednak niektóre uchwały wymagały obecności minimum 6000 obywateli. Organ oddający bezpośredni charakter demokracji ateńskiej. Należała do niej władza ustawodawcza.
Każdy obywatel miał inicjatywę ustawodawczą.
Prowadzono dyskusje, a następnie głosowanie.
Porządek “obrad” był wyznaczany przez Wielka Rade ( bule ).
Pozostałe kompetencje ekklezji to:
wybór (lub losowanie) i kontrola urzędników
przyjmowanie posłów
decyzja o wojnie i pokoju
nadzór władzy wykonawczej (Wielkiej Rady)
przeprowadzenie sądu skorupkowego (ostracyzm)
Civitas Rzymskie W historii civitas rzymskiej wyróżniamy 2 okresy:
monarchia 753 - 509 r. p. n. e.
republika 509 - 27 r. p. n. e.
Monarchia - na czele civitas król ( rex ), doradzały mu senat ( senatus ) i zgromadzenie ludowe ( comitia curiata ).
Społeczeństwo żyło w ramach organizacji rodowo-plemiennej:
rody ( gentes )
grupy rodów ( curiae )
plemiona ( tribus )
Ważni królowie to Numa Pompiliusz (drugi) - twórca prawa boskiego fas , oraz Serwiusz Tulliusz (przedostatni), twórca świeckiego prawa ius .
Civitas w przeciwieństwie do polis greckich nie zajmowała się kolonizacją a podbojem - najpierw Półwyspu Apenińskiego, a potem dalej na prawach nierównej federacji z civitas rzymską ( foedus ). Wielki rozwój terytorialny Rzymu, aż do budowy potężnego imperium.
Republika - miała zawsze w Rzymie charakter arystokratyczny. Opierała się na 3 filarach :
zgromadzenia
ludowe
senat
urzędy
Rzym był areną walki wpływowych patrycjuszy z plebejuszami:
VI w. p. n. e. - reformy serwiańskie
494 r. p. n. e. - utworzenie trybuna ludowego
451 r. p. n. e. - Ustawa XII Tablic
do IV w. p. n. e. - dostęp plebejuszy do urzędów
Zgromadzenia ludowe - złożone z obywateli, w celu podejmowania decyzji. Zgromadzenia informacyjno-sprawozdawcze (dyskusje) nazywały się contiones , a zgromadzenia podejmujące decyzje to comitia .
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz