Republika Rzymska - ustrój

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Republika Rzymska - ustrój - strona 1 Republika Rzymska - ustrój - strona 2

Fragment notatki:

  1  REPUBLIKA RZYMSKA – ustrój 509 p.n.e. – 27 p.n.e.    Republika  – rzecz publiczna – ustrój, w którym władzę sprawują obywatele poprzez swoich  przedstawicieli wybieranych na określony czas (kadencję).    Ustrój republiki rzymskiej wykształcił się po upadku ostatniego króla Tarkwiniusza Pysznego ok. 509  r.p.n.e.  w toku walk między patrycjuszami (arystokracja rodowa0 i plebejuszami (reszta obywateli).  Ustrojem Rzymu stała się res publica = republika. Miała ona charakter republiki arystokratycznej.    Organy władzy  Kompetencje    Zgromadzenia  obywateli  Zasady    brał w nim udział   ka dy obywatel rzymski, posiadał 1 głos i    musiał głosować osobiście     zwoływał zgromadzenie tylko odpowiedni urzędnik    zgromadzenie nie posiadało inicjatywy ustawodawczej    prowadzący przedstawiał projekt uchwały, który zgromadzenie  mogło przyjąć lub odrzucić  Rodzaje zgromadze ń   (1) Zgromadzenia centurialne  (comicia centuriata w wojsku)–  zgromadzenia, w którym brali udział mę czyźni słu ący w armii  (najbogatszych obywateli)   wybierało najwa niejszych urzędników- konsulów i pretorów,    podejmowało decyzję o wojnie i pokoju    (2) Zgromadzenia trybusowe (c omitia tributa w dzielnicach) – brali  w nim udział wszyscy obywatele bez względu na posiadany  majątek; okręg wyborczy to dzielnica – tribus    uchwalało prawa,     wybierało ni szych urzędników    wybierało trybuna plebejskiego = ludowego    ratyfikowało traktaty międzynarodowe   (3) Zgromadzenie kurulne  (comitia curiata)   podejmowało kwestie religijne  Urz ę dy    Zasady    urzędy były kolegialne – wszystkie miały charakter zespołowy; z  reguły były dwuosobowe     urząd był pełniony przez krótki okres czasu (kadencję) –  najczęściej 1 rok    urzędnicy posiadali inicjatywę ustawodawczą    za pełnione funkcje nie otrzymywali wynagrodzenia    urzędnicy z własnych pieniędzy finansowali prace publiczne    urzędy nale ało pełnić według określonego porządku i w  odpowiednim roku  ycia (konsulem mo na było zostać w wieku 43  lat  Rodzaje urz ę dów :  (1) Konsulowie  (2)    najwa niejszy urząd pełniony przez 2 osoby,   posiadał pełnię władzy wykonawczej i  administracyjnej,    zwoływał Zgromadzenie i  senat,    przewodniczył Zgromadzeniu,    podczas wojny konsul dowodził armią   po zakończeniu kadencji konsul mógł zarządzać prowincja jako  namiestnik w randze prokonsula  (2) Pretorzy  (1 – 2) – urząd sądowy   przewodniczyli sądom 

(…)


jako prokonsulowie
(3) Cenzorzy (2) – urząd skarbowy
ustalali listy senatorów,
tworzyli spis majątkowy (cenzus) obywateli rzymskich
nadzorowali finanse państwa
ich kadencja trwała 5 lat
(4) Edylowie (2)
dbali o zaopatrzenie miasta w ywność
organizowali igrzyska
dbali o porządek w mieście
prowadzili rozdawnictwo zbo a
sprawowali nadzór nad targowiskami oraz miarami i wagami
(5) Kwestorzy (4)
administrowali finansami państwa i armii
(6) Trybuni ludowi (plebejscy) (10)
nietykalni, ich dom był azylem dla plebejuszy
powoływany spośród plebejuszy,
posiadał prawo veta wobec uchwał Zgromadzenia, urzędników i
senatu sprzecznych z interesem plebejuszy
prawo zwoływania Zgromadzenia i inicjatywy ustawodawczej
(7) dyktator – urząd nadzwyczajny
jedyny urząd pełniony przez 1 osobę
powoływany w powoływany podczas bezpośredniego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz