Plebejusze

note /search

Starożytny Rzym - wstęp

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1428

się w Rzymie podział na patrycjuszy i plebejuszy. Władza była całkowicie w rękach patrycjuszy...

Ustrój Rzymu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia prawa prywatnego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1750

(plebejuszy). Ustrój Rzymu opiera się na zasadzie znanych z polis: o obywatelstwie decydowała przynależność...

Źródła władzy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1197

był jako depozytariusz władzy państwowej ułatwiło to plebejuszom walkę o szerszy dostęp do urzędów i o większą kontrolę...

Prawo rzymskie - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2051

funkcje senatorow. Plebejusze mieli mniejsze uprawnienia.Ich postulaty to dopuszczenie do sprawowania...

Okres królestwa i okres republiki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1057

republiki - walki plebejuszy z patrycjuszami o uzyskanie praw politycznych i o udział we władzy...

Wczesna republika.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

. Tradycja rzymska wprowadziła podział wolnej ludności na patrycjuszy i plebejuszy. Powstania tych warstw...

Republika Rzymska - ustrój

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1981

walk między patrycjuszami (arystokracja rodowa0 i plebejuszami (reszta obywateli). Ustrojem Rzymu stała...

Rozwój systemu urzędów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889

TRYBUNI LUDOWI (od 494 r. pne) - dla ochrony praw plebejuszy (wyraz ustępstwa patrycjuszy na rzecz...