Ustrój Rzymu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustrój Rzymu - strona 1

Fragment notatki:

Krasowski. Notatka składa się z 1 strony.
Ustrój Rzymu Periodyzacja 1) Monarchia - 753 - 510 p.n.e. 2) Republika - 510 - 27 p.n.e. 3) Pryncypat - 27 p.n.e. - 284 n.e. 4) Dominat - od 284 n.e. Struktura społeczna • Wolni
o Latynowie (Rzymianie) o Peregryni (cudzoziemcy) - wobec których Rzym prowadził - w przeciwieństwie do państw greckich -
asymilacyjną politykę.
• Niewolni
Rzym na przestrzeni kilku stuleci areną sporu obywateli (patrycjuszy) i nieobywateli (plebejuszy). Ustrój Rzymu opiera się na zasadzie znanych z polis: o obywatelstwie decydowała przynależność do rodu arystokratycznego, gdzie o szlachectwie decydował fakt prawego urodzenia z rodziców będących obywatelami rzymskimi. Plebejusze - z początku dyskryminowani,
także w prawie cywilnym (brak ius connubi - możliwości zawierania małżeństwa z patrycjuszami), ale przede wszystkim niemożność uczestnictwa w życiu publicznym (brak ius honorum - pełnienia urzędów i ius sufragi (?) - brania udziału w zgromadzeniach obywateli).
Ta sytuacja zmienia się od pierwszej połowy III stulecia p.n.e. (lex Hortentia - 287 p.n.e.). Droga ta zapoczątkowana była przez Serwiusza - przed ostatniego króla Rzymu, który dokonał, tak jak Solon w Atenach, podziału społeczeostwa na pięd grup, z przypisaniem grupom (wyróżnionym cenzusem majątkowym) określonych kompetencji i uprawnień. Podział ten opierał się na posiadanych nieruchomościach ziemskich - do pierwszej klasy zapisywano tych, którzy posiadali co najmniej 20 jugerów rzymskich (tj. 1 morga=1/4 ha - do pierwszej klasy należeli więc posiadacze zaledwie 5 hektarów). Im wyższa klasa - tym większe kompetencje obywatelskie - niezależnie od urodzenia. Poza tym istniała pewna zasada swoistej sprawiedliwości społecznej: im więcej uprawnień, tym więcej obowiązków wobec państwa. Istotą podziału majątkowego było zbudowanie prężnej organizacji wojskowej, gdzie im większy majątek, tym większy udział w organizacji wojskowej. Im niższa klasa, tym mniejsze wymagania - klasa piąta, proletari mogli co najwyżej korzystać z proc. W każdej klasie organizowano określoną liczbę tzw. centurii - co będzie miało przełożenie w organizacji comitia centuriata, jednych z najważniejszych organów ustrojowych Rzymu. Jest to początek odchodzenia od ustroju opartego na arystokracji.
494 p.n.e. - kiedy doszło do tzw. secesji plebejuszy, po których dojdzie do pewnych reform, które miały na celu zrealizowanie postulatów politycznych plebsu. Doszło do utworzenia specyficznego zgromadzenia consilia plebis, na których plebejusze mogli podejmowad ważne decyzje dotyczące plebsu właśnie. Powstanie też „urząd” trybuna ludowego, mającego chronid tę grupę społeczną.
445 p.n.e. - plebejusze otrzymują ius connubi - możliwość zawierania małżeństwa z patrycjuszami.


(…)

… Hortentia - przyznawała uchwałom podejmowanym przez wspomniane consilia plebis moc obowiązującą wszystkich obywateli Rzymu. Oznaczało to, że podział na patrycjuszy na plebejuszy staje się nieaktualny. Dochodzi do symbiozy między tymi warstwami społecznymi. Od tego momentu o roli w paostwie decydować będzie obywatelstwo i majątek. Ta data oznacza odejście od modelu państwa arystokratycznego, opartego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz