Historia prawa prywatnego

note /search

Dziedzictwo ustroju panstwa antycznego II

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Historia prawa prywatnego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1190

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. Państwo rzymskie • Periodyzacja cywilizacyjna o Dzieje plemion etruskich poprzedzających historię Rzymu o 753 p.n.e. - powstanie Rzymu, założone przez Romulusa (pierwszego rzymskiego króla) • Periodyzacja ustrojowa o Monarchia (753-509 r. p.n.e. - do wy...

Teorie genezy panstwa

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Historia prawa prywatnego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1323

Krasowski. Notatka składa się z 1 strony. Teorie genezy państwa Teoria Marksa Zdaniem Marksa, społeczność ludzka miała swój pierwszy etap, w którym nie istniało jeszcze państwo, będące wyrazem i skutkiem różnic klasowych. Organizacje państwowe zaczęły powstawać dopiero od piątego tysiąclecia p.n....

Terytorialna forma organizacji wladzy panstwowej

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Historia prawa prywatnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1092

Krasowski. Notatka składa się z 1 strony. Terytorialna forma organizacji władzy państwowej o Państwo jednolite (unitarne) - jednolity system prawny i polityczny w obrębie tego państwa. Przykładem unitarnego państwa jest współczesna Rzeczpospolita Polska (należy jednak przypomnieć przypadek Śląska...

Ustrój Rzymu

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Historia prawa prywatnego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1848

Krasowski. Notatka składa się z 1 strony. Ustrój Rzymu Periodyzacja 1) Monarchia - 753 - 510 p.n.e. 2) Republika - 510 - 27 p.n.e. 3) Pryncypat - 27 p.n.e. - 284 n.e. 4) Dominat - od 284 n.e. Struktura społeczna • Wolni o Latynowie (Rzymianie) o Peregryni (cudzoziemcy) - wobec których Rzym prowa...

Dziedzictwo ustroju panstwa antycznego I

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Historia prawa prywatnego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1806

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. Dziedzictwo ustroju państwa antycznego Terytorium Państwa można podzielić na: • Wielkoprzestrzenne (o wielkim terytorium): np. Egipt, państwa hellenistyczne Aleksandra Wielkiego, Cesarstwo Rzymskie • Społeczności państwowe o niewielkim obszarze i liczbie...