Dziedzictwo ustroju panstwa antycznego II

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dziedzictwo ustroju panstwa antycznego II - strona 1 Dziedzictwo ustroju panstwa antycznego II - strona 2

Fragment notatki:

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron.
Państwo rzymskie • Periodyzacja cywilizacyjna
o Dzieje plemion etruskich poprzedzających historię Rzymu o 753 p.n.e. - powstanie Rzymu, założone przez Romulusa (pierwszego rzymskiego króla)
• Periodyzacja ustrojowa
o Monarchia (753-509 r. p.n.e. - do wygnania Tarkwiniusza Pysznego) o Republika (509-31 r. p.n.e.):
▪ Republika arystokratyczna (509-287 p.n.e.)
▪ Republika oligarchiczna (287-31 p.n.e.) Upadek republiki rzymskiej wiąże się najczęściej z bitwą pod Akcjum (31 p.n.e.). o Monarchia
▪ Pryncypat
▪ Dominat
Instytucje ustrojowe O instytucjach w pierwszym okresie antycznej Grecji niewiele wiemy. Istniały tam swoiste rady królewskie, mające różny skład, zawsze powoływany przez monarchę. Były więc to ciała jedynie opiniodawcze, doradcze. Jednak już w tym ustroju będą pojawiad się zgromadzenia obywateli o różnych kompetencjach - najczęściej posiadających kompetencje jedynie do wyrażania aklamacji dla decyzji króla. System ten opierał się więc na elicie skupionej wokół króla.
Republika arystokratyczna Pierwszy etap republiki (republika arystokratyczna) - opierał się na rządach arystokracji wywodzącej się z dawnych rodów, będącej swoistą szlachtą. W przypadku Aten byli to eupatrydzi - arystokracja posiadająca pełnię praw obywatelskich. W Rzymie byli to patrycjusze. Poza tymi grupami arystokratycznymi istniała grupa wolnych ludzi, nieposiadająca praw politycznych (w Rzymie - plebejusze, w Atenach - metojkowie). Organy charakterystyczne dla republiki arystokratycznej (do których dostęp ma wyłącznie arystokracja) można sklasyfikować niejako używając systematyki dużo późniejszego trójpodziału władzy:
• Zarządzanie
o Grecja
archont eponymos stał na czele kolegium archontów, sprawował władzę wykonawczą, od jego imienia nazywano rok
▪ archont polemarchos kierował polityką zagraniczną i dowodził wojskiem
▪ archont basileus przewodniczył obrzędom religijnym, odpowiadał za sprawy religijne i kultowe Po zakooczeniu kadencji archonci przechodzili do Areopagu W VI w. p.n.e. do archontów dołączyło
▪ sześciu tesmotetów zajmowało się ustawodawstwem, byli oni również sędziami w sprawach prywatnych
• Ustawodawstwo
o Zgromadzenie ludowe - występujące pod różnymi nazwami, z czasem uprawnienia tych organów
będą się rozrastać
▪ W Atenach: Eklezja
▪ W Sparcie: Apellach Ich funkcją były:
▪ Wybór najwyższych urzędników
▪ Decydowanie o wojnie i pokoju
▪ Decydowanie w sprawach finansowych
• Inne organy - rozmaite rady konstruowane najczęściej spośród byłych najwyższych urzędników w paostwie, których członkowie wchodzili do tych rad po zakończeniu kadencji i zachowywali w nich członkostwo dożywotnio


(…)

… nie można mówić o równości - pełnię uprawnień posiadali tylko najbogatsi obywatele, należący do pierwszej klasy.
Demokracja 507-506 p.n.e. - postępująca likwidacja różnic między poszczególnymi grupami majątkowymi. Istotnym wydarzeniem były wojny perskie, zakończone zwycięstwem państw greckich, za cenę ustępstw wobec tetów (należących do czwartej grupy, mającej najmniejsze prawa polityczne w Atenach). Efektem były reformy pod koniec VI w. p.n.e. zmierzające do rozszerzania uprawnieo drugiej, trzeciej i czwartej grupy majątkowej. Proces demokratyzacji musiał doprowadzić do unicestwienia organów, które odgrywały główną rolę w republice oligarchicznej - a więc Areopagu oraz urzędów archontów.
W demokracji ateńskiej mamy więc nową strukturę:
• Eklezja - zgromadzenie ludowe, w którym mógł wziąć udział każdy obywatel…
… konstruowane najczęściej spośród byłych najwyższych urzędników w paostwie, których członkowie wchodzili do tych rad po zakończeniu kadencji i zachowywali w nich członkostwo dożywotnio
o W Atenach - Areopag o W Sparcie - Geruzja (cenzus wieku - 60 lat) o W Rzymie - takiego charakteru nabierała - wcześniej - rada królewska, aby potem przekształcić się w Senat
Republika oligarchiczna Okres republiki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz