Historia prawa powszechnego

note /search

Opracowane zagadnienia - Kodeks Hammurabiego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 1694
Wyświetleń: 3227

Starożytność Kodeks Hammurabiego - XVIII w p.n.e. 282 artykuły, cechy: talion: klasyczny (dla równych klasowo)i odzwierciedlające kary (np. ocięcie języka za fałszywe zeznania); małżeństwo jako umowa; prawo jako porządek boski, kazuistyka, niewolnik to przedmiot. Ustawodastwo Egiptu i Mezopotamii ...

Historia ustroju - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 2814

Dzieje upadku Cesarstwa Rzymskiego Dzieje pa ństwa feudalnego (od upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego - 476 r.) Dzieje pa ństwa konstytucjonalnego (burżuazyjnego) - do końca II Wojny Światowej Ramy rzeczowe: zasady organizacji państwa i instytucji państwowych, zarys historii prawa sądowego (praw...

Państwo niewolnicze.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1785

PAŃSTWO NIEWOLNICZE I Monarchie despotyczne 1. Egipt Nomy - jednostki terytorialne w dolinie Nilu państwo Dolnego Egiptu = delta Nilu (czerwone królestwo) państwo Górnego Egiptu = na południu od delty (białe królestwo) Dawne państwo egipskie 3200 - 2400r. p.n.e. Połączenie górnego i dolnego Egi...

Państwo rzymskie - okres królewski

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1281

Rozdział III Państwo rzymskie 1.OKRES KRÓLEWSKI Początki państwa od VIII w- Romulus i Remus Forma monarchii Terytorium -lewy brzeg Tybru: Rzym i jego okolice CIVITAS (tereny zamieszkałe przez Latynów i Sabinów) 3 ostatni królowie z Etrusków: Tarkwiniusz Stary, Sewiusz Tuliusz, Tarkwiniusz Pyszny To...

Bizancjum od II połowy VI w. do 1453r.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1099

Rozdział IX - Bizancjum od II połowy VI w. do 1453r. - VI/ VII w. - koniec epoki starożytnego Cesarstwa Rzymskiego; pozostaje jego średniowieczna kontynuacja - Bizancjum - jego samodzielny byt kilkakrotne zagrożony: + poł. VII w. - ekspansja Arabów (zajęcie posiadłości Bizancjum w Azji Mniejszej ...

Frankowie - omówienie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1785

Rozdział VII - Frankowie - III w. - Frankowie (lud pochodzenia germańskiego) stykają się z Cesarstwem Rzymskim - 358r. - układ z cesarzem Julianem - Frankowie uzyskali prawo osiedlania się na terenie dzisiejszej Belgii - Frankowie - zróżnicowani na wiele plemion, najważniejsi - saliccy i rypuarscy...

Słowianie - omówienie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1358

Rozdział VIII - Słowianie - o ich przodkach (Wenedach i Antach) mowa jest w kronikach Tacyta i gockich - lud pochodzenia indoeuropejskiego - ich praojczyzna to prawdopodobnie tereny Azji Środkowej i Europy Wschodniej - na początku naszej ery zaczęli tworzyć swoje organizacje i związki plemienne - l...

Włochy - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1687

Rozdział X - Włochy Historia 476 - detronizacja Romulusa Augustulusa/upadek zwierzchnictwa cesarskiego 493 - Ostrogoci w sojuszu z Bizancjum zakładają w Italii własne państwo 536 - 555 - odzyskanie znacznej części Italii przez Bizancjum VI - VII w. - najazdy Longobardów i zajęcie przez nich znac...

Rzesza Niemiecka (I Rzesza) - (od X w. do 1806r)

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1582

Rozdział XI - Rzesza Niemiecka (I Rzesza) - (od X w. do 1806r) I Rzesza od X w. do końca XV w. 887r. - Wyłamanie się ze wspólnoty karolińskiej państwa Franków Wschodnich (Niemcy) Rozluźnienie więzów wschodniej części państwa frankońskiego z częścią zachodnią - odżycie dawnych wspólnot plemiennych ...

Francja od X w. do 1789 roku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1589

Rozdział XII. Francja od X w. do 1789 roku Francja w okresie rozdrobnienia feudalnego i monarchii stanowej (X - XV w.) Francja ( Francia occidentalis ) - zachodni obszar państwa frankońskiego w X i XI w. leżąca między rzekami Rodan, Saona, Moza i Skalda. Znaczne rozbicie terytorialne państwa  pan...